Blog 30 maart 2022

‘Menselijke maat’

We leven in tijden van crisis situaties. Terwijl we de coronamaatregelen opschorten en de crisisorganisatie aan het afschalen zijn, ontwikkelt zich in een rap tempo een humanitaire ramp in Europa. Een nieuwe crisis is een feit. Nederland is zich volop aan het voorbereiden op de komst van de grote groepen vluchtelingen uit Oekraïne.

Nu al zien we dat deze groep vluchtelingen grotendeels uit moeders met (jonge) kinderen bestaat. De eerste weken en maanden van de opvang vormen een kritische fase. Het is voor mij zo’n 30 jaar geleden dat ik met mijn moeder en broertje opgevangen werd, terwijl mijn vader achterbleef. Ik koester mooie herinneringen aan de betrokken vrijwilligers en professionals die hun best deden ons een zo gewoon mogelijk leven te laten leiden. Want ook toen moest men alle creativiteit inzetten om de grote groepen vluchtelingen op te vangen.

Het is goed dat de overheid nu al doorpakt en opschaalt. Maak daarbij wel werk van preventie. Het stelt je in staat niet alleen levens te redden, maar ook generaties. Een veilige, rustige en gezonde verblijfplaats maakt het verschil voor de veerkracht en de weerbaarheid van deze kwetsbare groep. Heb dus bij het zoeken en inrichten van de opvang scherp oog voor sociale veiligheid en welzijn. De gevluchte ouders dragen op dit moment een immens grote verantwoordelijkheid voor een veilige en gezonde ontwikkeling van hun kinderen. De vertrouwde buffers onder hun ouderschap zijn volledig weg. Zij hebben dus ons schouderschap nodig. Doe dat samen met de betrokken gemeenschap. Moeders, vaders en grootouders die zich als vrijwilliger melden kunnen tot grote steun zijn. Denk ook aan het inzetten van de vakmensen uit de Jeugdgezondheidszorg en de vele Jeugd- en Gezinsteams die Nederland rijk is. Overweeg ook Centering Parenting in de grote opvanglocaties aan te bieden. Zodat ouders rechtop kunnen staan en weer een stip aan de horizon kunnen zien. De kinderen die we in de opvang zien en zullen zien vormen de toekomst. Dat schept verantwoordelijkheid om ook hen de beste jeugdgezondheid te bieden. Onderschat de kracht van het onderwijs, sport en spel in het leven van kinderen niet. Het vergroot ruimte in hun hoofden en harten; voor de vrolijkheid en mooie dromen. Laten we dit dus voor deze kinderen onvoorwaardelijk regelen.

Begin jaren ‘90 maakte een creatieve overheid en de betrokken gemeenschap het verschil. Nu 30 jaar later moet het toch ook lukken. Voor de volgende crisis die er zal komen kan de overheid nu al drie belangrijke lessen trekken. Geef ruimte en steun aan inzichten en creativiteit van de waardengedreven vakmensen om hun werk in deze crisissituatie juist en goed te doen. De voorspelbaarheid van de vaste contactmomenten of basispakket zijn op dit moment hele belangrijke bijzaken. Doen wat nodig is, is aan de professional. Geef ze vertrouwen zodat zij hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. Onze stelsels van preventie, opvang, zorg en onderwijs hebben daarnaast buffers nodig zodat ze ook in tijden van crisis wendbaar blijven. Deze buffers vertegenwoordigen geen economische winst of verlies. Het vormt de waarde van de menselijke maat. En de menselijke maat maakt geen onderscheid tussen mensen. Het is niet afhankelijk van tijd en plaats of de politieke wind die er waait. De overheid heeft hier ten alle tijde de plicht om rekenschap te geven van haar beleid. Laat menswaardigheid dus niet los. Nu niet en later ook niet.

Over de auteur

Igor Ivakic

directeur

Over Igor Ivakic

Igor is sinds oktober 2015 directeur van het NCJ. Zijn missie is dat ieder kind in Nederland gezond en veilig kan opgroeien. Hij wil samen met de JGZ-sector laten zien dat je maatschappelijke epidemieën, zoals kindermishandeling, schoolverzuim en armoede, beter beheersbaar kunt maken door stevige inzet op preventie.

Igor heeft een achtergrond als maatschappelijk werker en socioloog. Hij werkte onder andere bij de rijksoverheid als management consultant en bij diverse maatschappelijk organisaties zoals Stichting Lezen & Schrijven en VluchtelingenWerk Nederland. Ook vervult Igor verschillende bestuursfuncties in de sociaal-maatschappelijke sector.

Door binnen de JGZ de krachten te bundelen, wil hij meer impact creëren. Zijn focus ligt dan ook op het maken van verbindingen binnen de JGZ, maar ook tussen de JGZ en alle partijen daaromheen.

Lees meer over Igor Ivakic E-mailen Bellen Ga naar LinkedIn

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.