Nieuws 9 januari 2017

Meld je aan voor de Peiling Veilig Slapen 2017

In 2011 is voor het laatst een peiling gedaan naar verzorgingsfactoren van baby’s in relatie tot de preventie van wiegendood. Mede door deze informatie blijven de wiegendood aantallen in Nederland laag in vergelijking met omringende landen. Om dit zo te houden en op nieuwe ontwikkelingen te kunnen reageren, peilen we in 2017 opnieuw. Deze peiling vindt plaats met medewerking van het NCJ en financiële ondersteuning van het ministerie van VWS.

Voor de peiling hebben wij medewerking nodig van JGZ-organisaties. Jullie kunnen helpen door op enkele CB-locaties maximaal 250 flyers uit te reiken tussen februari en mei 2017. In deze flyers staat een link naar de digitale vragenlijst aan ouders van baby’s van 0 tot 12 maanden. Je kunt ook medewerking verlenen aan het laten afnemen van de digitale vragenlijst in de wachtkamer van één of meerdere CB-locaties in achterstandswijken. Dit wordt gedaan door een onderzoeksassistent van de Universiteit Twente. Deze assistent zal ongeveer vier dagdelen vragenlijsten afnemen op CB-locaties tussen februari en mei 2017.

Meld je aan!

Je kunt je organisatie aanmelden bij projectleider Annemieke Konijnendijk. Dit kan tot uiterlijk 3 februari. De Universiteit Twente neemt contact op om praktische afspraken te maken. Geef in je e-mail aan wanneer en hoe je het beste te bereiken bent. Na het onderzoek ontvangen de deelnemende JGZ-organisaties een kort verslag met de resultaten van de peiling voor hun regio.

Meer informatie

Voor vragen over de Peiling Veilig Slapen 2017 kun je terecht bij Annemieke Konijnendijk (tel. 053 489 3231) of Magda Boere-Boonekamp (tel. 053 489 4483). 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.