Nieuws 28 februari 2019

Meld je aan om de zelfevaluatietool in jouw gemeente te gebruiken

Dit voorjaar verschijnt de tweede versie van de zelfevaluatietool. De tool geeft een beeld van welke weg de inwoner aflegt als hij zorg of ondersteuning nodig heeft. En hoe de samenhang tussen de geleverde hulp is ervaren. Wil jij als gemeente aan de slag met deze tool? Meld je dan voor 15 maart 2019 aan.

De Zelfevaluatietool is een hulpmiddel dat gemeenten en partners in het sociaal domein ondersteunt bij het gesprek over wat goed gaat, wat beter kan en welke afspraken nodig zijn.

Bij het opstellen van de onderwerpen in de tool is rekening gehouden met waar inspecties op toetsen. In de tool werkt men vanuit casuïstiek, waarbij wordt gekeken naar de ervaringen van de cliënt en de professional en naar wat in het dossier is vastgelegd.

Uit een pilot met vier gemeenten, die van september tot december 2018 liep, blijkt dat de tool zeer bruikbaar is om sterke punten en verbeterpunten in de toegang en samenhang in het sociaal domein te ontdekken en te duiden.

Op dit moment werken het Toezicht Sociaal Domein (TSD) en Integraal Werken in de Wijk (IWW) aan de tweede, verbeterde versie van de tool. Deze wordt in het voorjaar gelanceerd, waarna 10 gemeenten de tool gaan gebruiken. We zijn nog op zoek naar gemeenten die drie tot zes maanden deze tweede versie willen gebruiken.

Aanmelden en meer informatie

Voor aanmelding of vragen kunt u contact opnemen met J. Steen, jsteen@inspectieszw.nl.

Lees meer over de zelfevaluatietool >

Over het programma

In het programma Integraal werken in de wijk bundelen Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal domein hun krachten om kennis te verzamelen, verrijken en verspreiden over de integrale aanpak van meervoudige vragen en problemen. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de praktijk. Ons doel is: beleidsmakers en professionals inzicht geven in wat werkt.

Bekijk de website van Integraal Werken in de Wijk >

Publicaties

Op de website van Integraal Werken in de Wijk zijn diverse publicaties en andere uitingen gratis beschikbaar gemaakt. Met een actueel aanbod van kennis om je op weg te helpen met integraal werken in de wijk.

Bekijk het publicatieoverzicht >

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.