Nieuws 17 februari 2018

M@ZL: interventie voor de integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren

Sinds januari 2018 heeft het NCJ het beheer van de effectieve interventie M@ZL (Medische Advisering van Zieke Leerlingen) overgenomen van GGD West-Brabant. M@ZL is een beproefde interventie voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren in het voortgezet onderwijs en het MBO. Kenmerkend is de samenwerking tussen JGZ-organisaties, scholen en leerplicht.

Het NCJ ondersteunt met de implementatie, deelt alle benodigde documenten (zoals brieven om ouders en leerling uit te nodigen) en organiseert scholingsdagen.

Lees meer over M@ZL >

JGZ Preventieagenda

Schoolverzuim is één van de drie thema’s van de JGZ Preventieagenda. Jaarlijks zitten vele leerplichtige leerlingen om diverse redenen thuis. Kinderen en jongeren vallen niet zomaar uit van school en komen niet zomaar thuis te zitten; verschillende oorzaken liggen hieraan ten grondslag. De JGZ kan voor deze leerlingen van grote betekenis zijn. Dit kan onder andere door te werken met evidence-based programma’s zoals M@ZL.

Meer weten over M@ZL?

Voor vragen over het ondersteunen van leerlingen bij ziekteverzuim kun je vanaf nu contact opnemen met het NCJ. Wil jij ook aan de slag met ziekteverzuimbegeleiding in jouw werkgebied? Neem dan contact op met Inge Oreel.

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.