Nieuws 6 november 2017

Landelijke commentaarronde JGZ-richtlijn Opsporen oogafwijkingen gestart

Graag nodigen wij je uit om op het concept van de JGZ-richtlijn Oogafwijkingen te reageren. Dit kan tot 11 februari 2018.

De richtlijn is bedoeld voor JGZ-professionals (jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en andere relevante doelgroepen, zoals oogartsen). De richtlijn helpt bij contacten met jeugdigen en hun ouders/verzorgers. Het gaat om een herziening van de huidige JGZ-richtlijn ‘Opsporing visuele stoornissen’ en wordt ontwikkeld in opdracht en met financiering van ZonMw. De conceptversie voor de praktijktest en de landelijke commentaarronde is inmiddels beoordeeld door de ZonMw programmacommissie en de Richtlijnadviescommssie (RAC) van het NCJ.

De richtlijn Oogafwijkingen beschrijft:

  • de mogelijke oogafwijkingen die kunnen optreden bij kinderen;
  • de wijze waarop in de JGZ signalering van kinderen met oogafwijkingen plaatsvindt;
  • wat de criteria zijn voor verwijzing bij kinderen met (verdenking op) oogafwijkingen.

Feedback vanuit het veld is onmisbaar voor een succesvolle implementatie. Op dit moment wordt de nieuwe richtlijn in de praktijk getest en start een schriftelijke, landelijke commentaarronde. De richtlijnontwikkelaar is vooral benieuwd naar:

  • Is de richtlijn praktisch uitvoerbaar?
  • Staan er onjuistheden in?
  • Is de richtlijn voldoende concreet?

Commentaar leveren

Omdat het een concept richtlijn betreft, is een inlogcode nodig om commentaar te geven. Deze is op te vragen bij Suzanne van den Toren (s.vandentoren@erasmusmc.nl). Naast de inlogcode wordt een tabel verstrekt om commentaar op de richtlijn te kunnen geven. De projectgroep bundelt de ontvangen commentaren en verwerkt deze in een definitieve versie van de richtlijn.

Stuur je opmerkingen op de conceptrichtlijntekst in de commentaartabel vóór 11 februari 2018 naar Suzanne van den Toren via s.vandentoren@erasmusmc.nl.

Hartelijk dank voor de medewerking!

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.