Blog 9 juni 2016

Kwaliteit van data, het goud van de JGZ

Laatst kreeg ik een brief van mijn fysiotherapeut met de aanhef: “Geachte heer Zwijgers”. Ik heb voor de zekerheid nog even mijn paspoort gecontroleerd, maar heus ik ben toch echt een vrouw. Dit voorbeeld geeft aan dat de kwaliteit van de data van deze fysiotherapeut niet is wat ik ervan verwacht en dus hoop ik maar dat hij de rest van mijn dossier wel goed op orde heeft…

Alhoewel we steeds meer in een data gedreven maatschappij leven, lopen we voor het onderwerp datakwaliteit nog niet echt warm. Terwijl datakwaliteit in alle facetten van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) van groot belang is. Het begint al met de afspraak voor een eerste huisbezoek. Je wilt toch voor de juiste huisdeur staan? Maar ook je bevindingen wil je zodanig vastleggen in het digitaal dossier (DD JGZ) dat je een volgende keer nog precies weet hoe de situatie van ouder en kind is zodat je daar goed op kunt anticiperen. De bevindingen van je collega wil je ook kunnen snappen – het is toch jammer als je eerst moet uitvogelen wat met mmlen (mummelen? meermalen? mmol?) wordt bedoeld. Een goede registratie, c.q. je datakwaliteit vormt de basis voor een foutloze, betrouwbare uitvoering van het Basispakket en is een belangrijk onderdeel voor het vertrouwen van de klant in de jeugdgezondheidszorg.

De Basisdataset JGZ

In de JGZ maken we daarom afspraken over de kwaliteit van de data. Zo werken we met een Basisdataset (BDS) in de JGZ: een set gegevens waarvan JGZ-organisaties gebruik moeten maken als ze iets registreren in het DD JGZ van het kind. De Basisdataset is geen verplichte registratieset, maar als iets geregistreerd wordt, dan moet dit gebeuren volgens de BDS JGZ. Ongeacht het softwarepakket dat wordt gebruikt.

In aanvulling daarop, ontwikkelt het NCJ BDS-protocollen bij de richtlijnen en handreikingen. Daarin wordt aangegeven bij welke BDS-items een bepaald onderwerp (richtlijn,handreiking of methode) wordt geregistreerd. Deze BDS-protocollen vormen het uitgangspunt voor registratieprotocollen voor het eigen digitale dossier.

Uniform registeren

Als iedereen op dezelfde manier registreert biedt dat veel meer duidelijkheid voor alle gebruikers van het dossier: zowel intern als extern (denk aan het delen van gegevens met derden, zoals het delen van RVP-gegevens met het RIVM). Bovendien biedt dat de kans om de pot met goud -oftewel de miljoenen gegevens over alle kinderen in Nederland- waarover de JGZ beschikt, in rapportages (anoniem) te ontsluiten. Lokaal, voor bijvoorbeeld ondersteuning bij beleidsadvisering, maar ook regionaal en landelijk. Zo kan de JGZ zich ook landelijk beter presenteren.

Met de systematiek van Jeugd in Beeld wordt dit gerealiseerd. Steeds meer JGZ-organisaties sluiten zich aan, waardoor de pot met goud straks echt verzilverd kan worden. Maar dat lukt alleen door een goede functionaliteit van het DD JGZ en een optimale, uniforme registratie door de professional. Laten we die daar dan ook bij steunen en faciliteren. Zet datakwaliteit op de agenda. Met elkaar gaan we voor goud! 

Lees ook:

BDS
BDS-protocollen
Jeugd in Beeld

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.