Nieuws 28 mei 2019

Jij en Je Gezondheid ook voor primair onderwijs

Jij en Je Gezondheid (JEJG) is een digitale gezondheidsvragenlijst die de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) gebruikt bij de preventieve gezondheidsonderzoeken binnen het voortgezet onderwijs (VO). Het doel van JEJG is om jeugdigen met risicogedragingen en (verhoogde kans op) sociaal-emotionele en sociaal-medische problemen tijdig op te sporen, te ondersteunen en zo nodig toe te leiden naar veelbelovende en effectieve (preventie)programma’s. In 2018 hebben GGD Amsterdam, GGD Drenthe en CJG Rijnmond een pilot uitgevoerd en via een proces- en effectevaluatie onderzocht in hoeverre JEJG ook bruikbaar is binnen het primair onderwijs (PO).

Digitale gezondheidsvragenlijst

De digitale gezondheidsvragenlijst bestaat uit betrouwbare en valide vragen over diverse onderwerpen. Na het invullen van de gezondheidsvragenlijst ontvangen leerlingen of ouders een uitslag met tips op maat. De JGZ-professionals kunnen eveneens de uitslag inzien, zowel op individueel- als op groepsniveau.

Jij en Je Gezondheid meerwaarde voor PO

JEJG wordt vanaf 2015 gebruikt binnen het voortgezet onderwijs. Dit gebeurt in de vorm van een vragenlijst voor leerlingen. In 2018 hebben GGD Amsterdam, GGD Drenthe en CJG Rijnmond een pilot uitgevoerd en via een proces- en effectevaluatie onderzocht in hoeverre JEJG ook bruikbaar is binnen het primair onderwijs (PO). Dit deden ze met behulp van een vragenlijst voor ouders. Uit het onderzoek komen de volgende positieve uitkomsten:

  • JEJG is een geschikt instrument voor de preventieve gezondheidsonderzoeken binnen het PO.
  • JEJG is zowel inzetbaar bij het leveren van zorg op maat als wanneer iedereen gezien wordt.
  • Ouders zijn tevreden over de gezondheidsvragenlijst, uitslag en tips.
  • JGZ-professionals zijn positief: digitaal, overzichtelijk, informatief en ondersteunend bij signaleren van risico- of probleemkinderen.
  • Consulten worden meer vraaggericht ingestoken en komen sneller to-the-point.

Over de resultaten van GGD Amsterdam is een factsheet geschreven. In de factsheet lees je meer over de pilot en de uitkomsten daarvan.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.