Nieuws 21 oktober 2020

Jij en Je Gezondheid brengt jeugdigen in beeld bij jeugdgezondheidszorg

De eerste themaweek van het JGZ E-Innovatiespel staat in het teken van Jij en Je Gezondheid (JEJG). JEJG is een werkwijze waarmee de jeugdgezondheidszorg (JGZ) jeugdigen met risicogedrag en (verhoogde kans op) sociaal-emotionele en sociaal-medische problemen actief opspoort, ondersteunt en zo nodig verwijst naar effectieve (preventie)programma’s. JEJG maakt hierbij gebruik van korte, eenvoudige en betrouwbare vragenlijsten. Bij de contactmomenten in het primair onderwijs vullen ouders de vragenlijst in. In het voortgezet onderwijs vullen jongeren zelf een vragenlijst in.

GGD Amsterdam heeft Jij en Je Gezondheid in 2014 ontwikkeld voor het Voortgezet Onderwijs (VO). JEJG is recent doorontwikkeld voor het Primair Onderwijs (PO). Dit gebeurde naar aanleiding van een ZonMw project idee gericht op kennisontwikkeling over digitale innovaties, die de kwaliteit van zorg in het jeugddomein verbeteren.

Bij de inzet van JEJG vullen ouders of jeugdigen voorafgaand aan het contactmoment met een JGZ-professional een digitale gezondheidsvragenlijst in. Deze bestaat uit valide en betrouwbare screeningslijsten gericht op meerdere onderwerpen zoals leefstijl, welbevinden, sociale veiligheid, relaties en leren. Na het invullen van de vragenlijst ontvangen zij op basis van hun antwoorden direct de uitslag met tips over de gezondheid en leefsituatie. Het invullen van de vragenlijst met een directe terugkoppeling geeft hen de mogelijkheid om zelf aan de slag te gaan en plaatst ze daarmee in de eigen kracht. De jeugdarts of –verpleegkundige bekijkt eveneens de uitslagen van de vragenlijst en ziet door het stoplichtsysteem in één oogopslag wat goed gaat en wat aandacht verdient. Naast de individuele profielen, levert JEJG schoolgezondheidsprofielen op basis van geanonimiseerde groepsgegevens. Dit biedt scholen richting bij planmatige gezondheidsbevordering met als doel gezonde leerlingen in een fysiek, sociaal en emotioneel gezond schoolklimaat. De verzamelde informatie komt ook anoniem beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en beleid.

Landelijk professioneel kader

Het Landelijk professioneel kader (LPK) is flexibeler dan de oude richtlijn contactmomenten en past bij een moderne manier van aanbieden van JGZ aan de huidige groep ouders en jeugdigen. JGZ-professionals stemmen samen met ouders en/of jeugdigen de ondersteuningsbehoefte, vorm en frequentie af.
Het instrument en de werkwijze van JEJG ondersteunt JGZ bij werken volgens het LPK:

  • JEJG vormt een betrouwbaar beeld over de fysieke, mentale en sociale gezondheid
  • Ouders en jeugdigen kunnen zelf aan de slag met uitslag en tips uit JEJG
  • JEJG is in te zetten bij verschillende leeftijden.

Jij en Je Gezondheid innoveert

We zijn continu bezig JEJG te verbeteren. Dat doen we op basis van praktijkervaringen (zoals jaarlijkse gebruikerstevredenheidsonderzoeken) en wetenschappelijke inzichten. De JGZ-organisaties trekken hierin gezamenlijk op. Momenteel ligt onze focus van doorontwikkeling op:

  1. Het verminderen van de invulbelasting voor ouders en jeugdigen. We richten ons zowel op de lengte als het taalniveau van de vragenlijst.
  2. Een landelijk dashboard om data van alle deelnemende JGZ-organisaties eenvoudig te kunnen vergelijken.

Meer informatie

Wil je meer weten over Jij en Je Gezondheid? Kijk op www.jijenjegezondheid.nl/info.
Wil je aanvullende informatie? Neem contact op met info@jijenjegezondheid.nl.

Bekijk ook

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.