Nieuws 21 juli 2016

JGZ Professionals: Partner of expert voor ouders bij taalstimulering?

Stagiaire Eline van Boxtel deed bij het NCJ onderzoek naar het gelijkwaardig partnerschap tussen ouders en professionals als het gaat om de gesprekken over taalstimulering. In het nieuwe basispakket is dit gelijkwaardig partnerschap één van de uitgangspunten, maar in hoeverre is hier al sprake van, hoe denken de professionals hierover en wat is er eigenlijk voor nodig? Dit is onderzocht aan de hand van interviews met zestien jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen en een vragenlijst onder 53 professionals.

Het merendeel van de professionals weet goed wat het gelijkwaardig partnerschap met ouders inhoudt en probeert ook op die manier te werken in gesprekken over taalstimulering en in het algemeen. Er is echter nog wel ruimte voor verbetering. Er werd nog niet altijd uitgegaan van de sterktes en mogelijkheden van ouders, hier mag nog meer op vertrouwd worden.

Bewustzijn van het eigen handelen

Ook is er nog ruimte voor verbetering in het bewustzijn van het eigen handelen van de professionals. Zij waren zich vaak niet bewust van de valkuilen om niet in een gelijkwaardig partnerschap te werken. Dit bewustzijn is belangrijk, het is nodig om het gelijkwaardig partnerschap verder uit te bouwen en te verbeteren. De professionals bleken nu vaak niet in ontwikkeling op dit gebied, omdat zij jaren geleden waren begonnen op deze manier te werken en zij hier doorgaans geen problemen in ervoeren. Wanneer zij zich bewust worden van waar verbetering mogelijk is, komen zij mogelijk weer in beweging en kan verder naar het gelijkwaardig partnerschap toe worden gewerkt. Dit bewustzijn kan bijvoorbeeld worden bereikt door video-interactie begeleiding of intervisie met collega’s. Dit zijn natuurlijk bestaande methoden die mogelijk al ingezet worden, maar door dit specifiek voor het gelijkwaardig partnerschap in te zetten, kan mogelijk een belangrijke slag gemaakt worden.

Randvoorwaarden

Professionals gaven aan een klik en relatie met ouders nodig te hebben om in een gelijkwaardig partnerschap te kunnen werken, evenals tijd, geld en ruimte. Ook scholing en bewustwording werden regelmatig genoemd als zijnde nodig om dit te kunnen doen. Een belangrijke randvoorwaarde die genoemd werd is continuïteit in de zin van regelmatig contact met ouders en de vaste professional voor ouders zijn. Wanneer er sprake was van continuïteit gaven professionals aan een betere relatie op te kunnen bouwen en minder tijdsdruk te ervaren. Wanneer de continuïteit dus geborgd of gerealiseerd wordt, wordt het gemakkelijker voor professionals om in een gelijkwaardig partnerschap te werken.

Kortom, professionals willen graag in een gelijkwaardig partnerschap werken, weten wat dit inhoudt en zien het belang hiervan in. Wanneer zij zich bewust worden van wat nog beter kan en de juiste randvoorwaarden aanwezig zijn, kan het werken in een gelijkwaardig partnerschap verder verbeterd worden en dat is uiteindelijk in het belang van het kind. “Ja want dat gelijkwaardig partner zijn is eigenlijk de basis, de oplossing voor alle problemen hè. Als er geen gelijkwaardigheid is en mensen voelen dat niet, ja dan kom je ook niet verder met zo’n taalspraakprobleem” (Verpleegkundige).

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.