Nieuws 13 november 2018

JGZ-acties tijdens Week tegen Kindermishandeling 2018

Dit jaar is de Week tegen Kindermishandeling van 19 tot en met 25 november 2018. Het thema van dit jaar: Ik maak het verschil. Iedereen kan iets betekenen voor een kind dat opgroeit in een onveilige thuissituatie. In de Week tegen Kindermishandeling worden ook activiteiten door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) georganiseerd in het kader van de week. Alle jeugdigen in Nederland hebben tot hun 18e verjaardag recht op Jeugdgezondheidszorg. Het doel van de JGZ is bijdragen aan een gezonde en veilige opgroeisituatie van jeugdigen, als individu en als groep.

Ook dit jaar organiseren verschillende JGZ-organisaties een activiteit tijdens de Week tegen Kindermishandeling, voor zowel ouders als voor andere JGZ-professionals. Wij geven een overzicht van verschillende JGZ-organisaties die actief zijn tijdens deze Week tegen Kindermishandeling.

CJG Kenniscafé – Kindermishandeling
Het Centrum voor Jeugd en Gezin in Houten organiseert samen met Veilig Thuis en een ervaringsdeskundige dit kenniscafé over kindermishandeling. Bekijk activiteit

Waar gaan uw stekels van overeind staan? Gesprek tussen burgers en professionals
In de Week tegen Kindermishandeling zullen op verschillende locaties in Nunspeet medewerkers aanwezig zijn om omstanders bewust te maken van signalen van geweld en waar zij terecht kunnen als er zorgen zijn. Bekijk activiteit

Koffie-connect medewerkers Gemeente Houten: Ik maak het verschil!
De aandachtsfunctionaris veiligheid van het sociaal team Houten en beleidsmedewerker jeugd van de gemeente nemen de medewerkers mee in: feiten en cijfers- landelijk en lokaal, wat is kindermishandeling en wat zijn signalen van kindermishandeling? Bekijk activiteit

Themabijeenkomst Signalen van zorgelijke opvoedsituaties… en dan…?
Alle kinderen gunnen we veilige, betrouwbare, liefdevolle opvoeders. Dat is echter niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Soms kun je als vrijwilliger het vermoeden hebben dat een kind niet veilig is thuis; dat er iets aan de hand is. Huub Reuver, aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, GGD Groningen, vertelt over vormen van huiselijk geweld, de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ en ‘Veilig Thuis’. Er is ruim tijd voor vragen en het uitwisselen van ervaringen. Bekijk activiteit

Workshops Week tegen Geweld
Op dinsdagavond 20 november organiseren de gemeente Scherpenzeel en het CJG Scherpenzeel een thema avond over alle mogelijke zaken die te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling in de Breehoek. Dit doen wij in de Week tegen Geweld. Bekijk activiteit

Bekijk ook alle andere activiteiten die georganiseerd worden tijdens de week >

Activiteit aanmelden

Organiseert jouw organisatie ook een activiteit tijdens de Week tegen Kindermishandeling? Meld deze dan aan via de website van de Week tegen Kindermishandeling

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Alle jeugdigen in Nederland hebben tot hun 18e verjaardag recht op jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het doel van de JGZ is bijdragen aan een gezonde en veilige opgroeisituatie van jeugdigen, als individu en als groep. Dit doet de JGZ door voorlichting te geven, vroegtijdig te signaleren en waar nodig aanvullende hulp te bieden. De JGZ kijkt naar de gezondheid en ontwikkeling van kinderen, in brede zin, en altijd in relatie tot de omgeving waarin het opgroeit. Het NCJ is er om processen die leiden tot verbetering en vernieuwing in de JGZ te initiëren, te ondersteunen en te borgen.

Lees meer over Jeugdgezondheidszorg >

Rol van de JGZ

Het is belangrijk dat je als JGZ-professional kennis hebt van preventie van kindermishandeling. Het actieplan Kindermishandeling helpt JGZ-organisaties om kindermishandeling te voorkomen en aan te pakken. De ambitie is om kindermishandeling met tien procent terug te brengen in 2020 (ten opzichte van 2016).

Bekijk het actieplan >

Bekijk ook:

 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.