Nieuws 17 mei 2024

Jeugd in Onderzoek 2024

Donderdag 26 september 2024 vindt de nieuwe editie van Jeugd in Onderzoek plaats in het 1931 Congrescentrum ’s-Hertogenbosch. Het thema dit jaar is ‘Bestaanszekerheid voor elk gezin: een collectieve opgave’. NCJ-onderzoekers Ingrid Staal en Yvonne Vanneste en NCJ-adviseur Melissa Bastiaan leveren dit jaar een waardevolle bijdrage aan het programma door het bespreken van hulpmiddelen voor het peilen van het welzijn van ouders en het verbeteren van de prenatale zorg.

Dé ontmoetingsplek voor iedereen in de jeugd- en onderwijssector

Jeugd in Onderzoek is dé ontmoetingsplek voor jeugdprofessionals, beleidsmedewerkers, wetenschappers en schoolleiders en -bestuurders die kennis en ervaring willen uitwisselen, om de ondersteuning aan jeugd en ouders te verbeteren.

Het doel van Jeugd in Onderzoek is kennisuitwisseling, prikkelen van duurzame kennisontwikkeling en het stimuleren van het gebruik van kennis door professionals, gemeenten, onderwijs en opleidingen. Zodat ouders en jeugd daarvan profiteren. De meerwaarde zit vooral in het verbinden van kennis uit onderzoek, de professionele praktijk en de ervaring van cliënten. Inspiratie komt uit onderlinge interactie en het netwerken tussen betrokkenen in het jeugddomein.

Ook dit jaar kun je je voor Jeugd in Onderzoek aanmelden voor verschillende deelsessies. 

Deelsessie: hulpmiddelen voor het peilen van het welzijn van ouders

Ingrid Staal (NCJ-adviseur en onderzoeker) verzorgt hierin twee presentaties één met Anneloes Beekman (jeugdarts; GGD Zeeland; BIG geregistreerd) en één met Karola de Graaf (AIOS kinderarts; St. Antonius ziekenhuis Utrecht; BIG geregistreerd).

Ingrid en Anneloes nemen je mee in alle ins en outs van de Balansmeter: professionals maken vaak een inschatting van de draagkracht en draaglast van ouders, maar hoe kijken ouders daar zelf tegenaan? Voor het meten van de draagkracht en draaglast vanuit het perspectief van ouders is een ‘parent reported outcome measurement’ ontwikkeld en getest in de preventieve jeugdgezondheidszorg. Dat nieuwe instrument kreeg de naam Balansmeter.

Samen met ouders met verschillende achtergronden zijn er vijf thema’s gekozen: ervaring met ouderschap, ondersteuning, overeenstemming met partner, complicerende gezinsfactoren en aanpassingsvermogen. Het invullen van de acht vragen hierover kost ouders twee minuten.

De Balansmeter blijkt een valide instrument te zijn met een goede interne consistentie, een duidelijk onderscheidend vermogen en significante overeenkomsten tussen de zorgen en zorgbehoefte van de ouders, de risico’s voor het kind en de draagkracht en draaglast van ouders.

Karola en Ingrid nemen je mee in het evalueren van de impact van het huilen van hun baby op ouders: stel je voor dat je met vier vragen ouders kunt herkennen die worstelen met het huilen van hun baby en die meer stress, angst en depressieve klachten ervaren. Hierdoor zou je al vroeg met ouders in gesprek kunnen gaan over hun welzijn, kunnen aansluiten bij hun behoeften en van meerwaarde kunnen zijn voor het jonge gezin. Met de Infant Crying and Parent-Well-Being (ICPW) tool kun je op een simpele en effectieve manier de impact van het huilen op ouders evalueren. Zowel moeders als vaders met een positieve ICPW-uitkomst ervaren significant meer stress, angst en depressie en minder balans in het ouderschap dan ouders met een negatieve ICPW.

Tijdens de sessie:

  • maak je kennis met de Balansmeter
  • krijg je inzicht in de psychometrische eigenschappen van de Balansmeter
  • ontdek je de mogelijke toepassingen van de Balansmeter in onderzoek en praktijk
  • leer je dat het huilen van baby’s het hele eerste jaar een probleem is voor ouders, en niet alleen de eerste vijf maanden
  • maak je kennis met de ICPW tool hiervoor en ontdek je dat je met de ICPW-tool ook een postpartumdepressie kunt voorspellen

Lees hier alles over deze deelsessie.

Deelsessie: hoe verbeteren we de prenatale zorg?

In deze deelsessie verzorgen Melissa Bastiaan (NCJ-adviseur) en Yvonne Vanneste (NCJ-adviseur en onderzoeker) het onderdeel waarin ze je meenemen in de kansen en mogelijkheden van het prenatale huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg.

Alle gemeenten moeten sinds 1 juli 2022 een Prenataal Huisbezoek (PHB) door de JGZ aanbieden aan aanstaande ouders in een kwetsbare situatie. Doel is hen zo vroeg mogelijk in de zwangerschap de hulp en ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. Het is aan de verloskundige of andere betrokken professionals om kwetsbare situaties te signaleren en ouders te wijzen op het PHB. Met  ouders die hier voor openstaan, brengt een jeugdverpleegkundige wensen, mogelijkheden en behoeften en passende ondersteuning in kaart. Samenwerking is hierbij de sleutel tot succes.

Doe mee aan de verkenning naar deze samenwerking en ontdek wat al goed gaat en waar verbeteringen mogelijk zijn. Samen met jou kan het verschil worden gemaakt voor aanstaande ouders.

Tijdens de sessie:

  • leer je over het doel, de werkwijze en de opbrengst van het Prenataal Huisbezoek door de JGZ
  • hoor je welke inzichten de verkenningen in 2023 en 2024 hebben opgeleverd
  • ontdek je wat de JGZ kan betekenen voor (aanstaande) ouders en gezinnen in een kwetsbare situatie
  • verkennen we samen hoe we zo optimaal mogelijk kunnen samenwerken rondom deze gezinnen

Lees hier alles over deze deelsessie.

Meld je aan!

Aanmelden voor deelname aan Jeugd in Onderzoek kan online via onderstaande knop.

Aanmelden Jeugd in Onderzoek 2024

Op de hoogte blijven?

Bekijk de website van Jeugd in Onderzoek voor meer informatie of volg Jeugd in Onderzoek op LinkedIn.

Meer weten?

Ingrid Staal

onderzoeker, adviseur

Lees meer over Ingrid Staal

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.