Nieuws 19 januari 2024

Investeer in de brede maatschappelijke basis voor preventie en gezondheid

De Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050 heeft deze week een rapport uitgebracht over demografische ontwikkelingen tot ten minste 2050 en tegen de achtergrond van de brede welvaartsbenadering. Brede welvaart betreft de kwaliteit van leven hier en nu, en de mate waarin deze ten koste gaat van de brede welvaart van latere generaties of van die van mensen elders in de wereld. De commissie is van mening dat het belang van preventie en gezondheidsbevordering voor Nederland richting 2050 cruciaal is. Het rapport is een pleidooi om preventie en gezondheid nog meer te verbinden aan de brede welvaart.

Presentatie rapport Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050. Nieuwspoort. Beeld: Taco van der Eb.

Bekijk het ‘Rapport Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050’

Lees meer over brede welvaart op de website van het CBS

De commissie ziet een relatie tussen investeringen in de jeugd en grote effecten op de gezondheid en levensverwachting later in het leven.

Preventiebeleid in brede zin is in het bijzonder van belang!

‘Een lang en gezond leven is een groot goed en moet ook tot de brede welvaartswinst worden gerekend. Uitdagingen voor de komende decennia zijn vooral gelegen in het terugdringen van de ongelijkheid in (gezonde) levensverwachting, het terugdringen van verschraling en beperking van de toegankelijkheid van zorgaanbod en het op gezonde wijze oud laten worden van mensen. De basis hiervoor wordt al gelegd in de jeugd. Investeringen in jongeren en een gezonde start van het leven hebben grote effecten op de gezondheid en levensverwachting later in het leven.’

‘Internationaal onderzoek laat zien dat investeringen in de jonge levensfase die gericht zijn op het beperken van sociaaleconomische verschillen, effectief zijn bij het voorkomen van latere gezondheidsverschillen. Beleid gericht op het verkleinen van sociaaleconomische verschillen vanaf de kindertijd, zoals door gelijkwaardige toegang tot goede kinderopvang en onderwijs, is van groot belang. Hetzelfde geldt voor gelijke toegang tot goede gezondheidszorg over het gehele verdere leven. Het tegengaan van ongelijkheid bevordert de gezondheid in een samenleving en biedt daarmee een handelingsperspectief. De vraag is dus onder andere hoe we de toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor kwetsbare groepen en in kwetsbare wijken en regio’s kunnen versterken. Hoewel de effecten ervan lastig meetbaar zijn, is preventiebeleid in brede zin in het bijzonder van belang. Het bieden van maatwerk en het daartoe ontwikkelen van effectieve ketens in de zorg vereist dat de huidige belemmeringen in de samenwerking tussen en de bekostiging van de verschillende zorgstelsels worden weggenomen. Het belang van gezondheidsbevordering en preventie in de breedste zin is–gekeken naar 2050–cruciaal. Daarnaast maken de personeelstekorten in de zorg het noodzakelijk dat de zorg innoveert. Innovatie in de zorg moet een plek krijgen in zorgsystemen en financieringsarrangementen.’

Verder schetst het rapport andere interessante ontwikkelingen die relevant zijn voor het domein van jeugdgezondheid:

Toenemende ongelijkheid

‘De cumulatieve werking van ongelijke ontwikkelkansen in de jeugd voor de kansen in latere levensfasen en andere levensdomeinen, betekent dat de tweedeling die als gevolg van schaarste in de kinderopvang en het onderwijs ontstaat, zal doorwerken in een groeiende ongelijkheid in welzijn en welvaart voor deze generaties.’

Arbeidsmigranten 

‘Vooral laagopgeleide arbeidsmigranten die te maken hebben met slechte arbeidsomstandigheden – zoals een slecht werkklimaat of lange werkdagen – en die fysiek zwaar werk doen, lopen een groter gezondheidsrisico. Ouders hebben veel opvoedvragen, maar zijn tegelijkertijd niet altijd bekend met geboortezorg, jeugdgezondheidszorg (JGZ) of bijvoorbeeld gezinsondersteuning.’

Publieke voorzieningen 

‘Met name het verschil in gezonde levensjaren tussen verschillende groepen mensen is verontrustend groot. Daarom zijn toegankelijkheid van en preventie in de zorg van wezenlijk belang. Daarbij is gezondheidsbevordering in de breedste zin een prioriteit, gelet op brede welvaart, maar ook gelet op de voorziene toenemende druk op voorzieningen. In dit domein is het uitgangspunt van verbinden wezenlijk. De gezondheidszorg is een maatschappelijke opgave die niet beperkt blijft tot kosten en stelsels. En ook kinderopvang en onderwijs aan kinderen in de jongste leeftijden (en ook daarna) zijn van cruciaal belang. Daarnaast is alles wat er aan sociale cohesie wordt gedaan via burgerinitiatieven, sociale en maatschappelijke organisaties essentieel om in de komende jaren verbinding in de samenleving te bevorderen. Ook om zo de vragen naar zorg die voortkomen uit de samenleving te kunnen beantwoorden.’

Zorg redt levens, preventie generaties! 

Het NCJ is een preventie-expert en dé bondgenoot voor diegene die bij wil dragen aan de gezondheid van ieder kind. Daarbij weten we dat als we investeren in preventie, kinderen en jongeren gezonder, veiliger en kansrijker opgroeien. Kennis uit wetenschappelijk onderzoek, gecombineerd met praktijkkennis van professionals en ervaringen van kinderen en ouders, bewijzen dat dit kan. Het NCJ is er voor professionals die van preventie hun vak hebben gemaakt en helpt hen met kennis, kunde en netwerken.

Bekijk onze video ’Over het NCJ’

Neem contact met ons op!

Adviseurs van het NCJ signaleren, confronteren, ondersteunen en inspireren. Gevraagd en ongevraagd. Neem contact op met een van onze adviseurs.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.