Nieuws 29 augustus 2017

Infosheet en theorietool voor investeren in Ouderschap

De missie van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) is: alle kinderen in Nederland kunnen veilig en gezond opgroeien. Een sterke JGZ kan hierin het verschil maken door te investeren in ouderschap.

Wanneer je werkt met ouders is het belangrijk je ieder contact opnieuw te beseffen wat het betekent om een ouder te zijn. Wat komt er allemaal bij het ouderschap kijken, wat wordt er van ouders gevraagd en hoe gaan zij hiermee om? Uitgangspunt hierbij is dat iedere ouder het beste voor heeft met zijn kind. Ouders spelen een sleutelrol in een gezonde hechting en de ontwikkelingskansen van een kind. Het is daarom in het belang van een kind dat een ouder zich goed voelt in het ouderschap. Ter ondersteuning van de professionals ontwikkelde het NCJ een infosheet en een theorietool.

Infosheet
Door aan te sluiten bij ouders en te investeren in het ouderschap kan de JGZ een vanzelfsprekende gesprekspartner worden om vragen, onzekerheden en frustraties rondom het ouderschap mee te bespreken. De infosheet gaat in op de verschillende dimensies van ouderschap en de rol die de JGZ kan spelen om het ouderschap te versterken.

Bekijk de infosheet ‘Investeren in Ouderschap’ >

Theorietool
Kennis over ouderschap helpt professionals om ouders te ondersteunen bij het (her-)vinden van hun kracht. De ouderschapstheorie van Alice van der Pas biedt hiervoor handvatten. Deze theorietool vat de ouderschapstheorie samen en is geschreven voor JGZ-professionals.

Bekijk de theorietool ‘Ouderschapstheorie van Alice van der Pas’ >

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.