Nieuws 21 juni 2017

Impressie van werkconferentie ‘Jeugdgezondheidszorg, neem een leidende rol’

UTRECHT – ‘Ik heb een hartenkreet. Kom uit uw schulp, wees proactief en neem een leidende rol bij de aanpak van thuiszitters’. Met die vraag aan het begin van de werkconferentie van 15 juni zet Marc Dullaert de aanwezige JGZ-professionals meteen op scherp.

Dullaert was een van de vier sprekers op de werkconferentie waar de Preventieve aanpak van Schoolverzuim en de Techagenda centraal stonden. Angelique Berg, directeur-generaal Volksgezondheid van het ministerie van VWS sprak de deelnemers ook toe, net als Monique Philippens, programmamanager ‘Diagnose Transformatie’. Paula Zwijgers, NCJ-adviseur, presenteerde de Techagenda.

Igor Ivakic, directeur van het NCJ, opent de bijeenkomst. “Het is aan ons om het verschil te maken”, zegt hij. “Nergens in de wereld is zo’n fijnmazig netwerk om de veilige en gezonde ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Dat is goud waard”.

Gesteggel
Marc Dullaert, landelijk aanjager thuiszitterspact, houdt vervolgens een lezing over zijn werk en wat hij daarin tegenkomt. Dullaert ziet te vaak dat de preventieve zorg ontbreekt bij de benadering van een kind dat verzuimt op school. “Zorg en onderwijs kun je niet van elkaar scheiden”, stelt Dullaert. “Het probleem is dat de budgetten wel gescheiden zijn. Ik heb veel gesteggel gezien over de vraag: wie betaalt de hulp? De belangen van het kind worden daarmee uit het oog verloren”.
De JGZ zou in dit dossier een pro-actievere rol kunnen hebben, vindt Dullaert. “Zorg en onderwijs moeten meer gekoppeld worden en meer samenwerken. Dat voorkomt dat een kind doorschiet naar zwaardere tweedelijns zorg”. 
 JGZ Preventieagenda

Samen met ActiZ Jeugd en GGD GHOR Nederland ontwikkelde het NCJ de JGZ Preventieagenda. Door focus aan te brengen en samen te werken met anderen kan de JGZ écht het verschil maken in de aanpak van maatschappelijke uitdagingen als schoolverzuim, kindermishandeling en armoede. Vier thema’s staan centraal: ouderschap, hechting, weerbaarheid en gezondheid.  Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief Preventieagenda >

Enthousiast
Directeur-generaal Volksgezondheid Angelique Berg van het ministerie van VWS toont zich in haar speech enthousiast over de Preventieagenda. “Ik ben ontzettend blij met de ontwikkelingen die in gang gezet zijn binnen de JGZ”, zegt ze. “De JGZ speelt een hele belangrijke rol bij de onderwerpen van de Preventieagenda.” Ze herkent zich helemaal in de thema’s van de agenda. “Het zijn allemaal signalen dat er iets mis is met een kind. Op het niveau van het departement zijn wij er ook nadrukkelijk mee bezig. De Preventieagenda past dus uitstekend in de visie van het ministerie”.

 

Blij met bottom up-beweging
Berg: “Wat ik heel belangrijk vind, is dat het hier op het niveau van de JGZ wordt opgepakt. Want je ziet taskforce na taskforce en stuurgroep na stuurgroep hoe weerbarstig het is. Ik denk dat deze bottom up-benadering uiteindelijk beter werkt dan wat we tot nu toe geprobeerd hebben.”

Ondersteunen
De lezingen tijdens het ochtendprogramma worden afgewisseld met twee debattafels. Daar kunnen de deelnemers in gesprek over schoolverzuim en over de Preventieagenda. Angelique Berg, die de debattafel over de JGZ Preventieagenda bijwoont, vraagt wat VWS kan doen om de Preventieagenda te ondersteunen. De deelnemers geven aan dat VWS naar gemeenten toe dezelfde boodschap kan uitdragen als de JGZ doet. Heb aandacht voor de ontschotting van budgetten. En: stimuleer wetenschappelijk onderzoek naar de resultaten die de JGZ boekt.
In het gesprek tijdens dit onderdeel zegt Angelique Berg toe dat ze bij de evaluatie van de Jeugdwet met een schuin oog naar de ontwikkelingen in de JGZ zal kijken. De JGZ valt onder een andere wet, de Wet Publieke Gezondheid. Maar de Jeugdwet en de Wet Publieke Gezondheid zijn met elkaar verbonden, constateert Berg.

Veelkoppige draak
Bij de debattafel over schoolverzuim praat landelijk aanjager Marc Dullaert mee. Hij biedt ter plekke aan zich in zijn contacten met parlementariërs sterk te maken voor de preventiefunctie die de JGZ heeft. Dullaert: “De thuiszit-problematiek is een veelkoppige draak. Iemand die knopen kan doorhakken als het gaat om plaatsing op een school is nuttig. Daar focust de politiek nu op. Wil je tot oplossingen komen dan moet de aandacht van de politiek ook naar preventie”.

Koffiefilter
Tijdens het middagprogramma luisteren de deelnemers aan de werkconferentie naar Monique Philippens, programmamanager ‘Diagnose Transformatie’. Monique bespreekt hoe de JGZ toekomstbestendig wordt door te kijken naar elementen van succesvolle transformaties die helpen de Preventie- en Techagenda succesvoller door te voeren.
“Het moeilijkste onderwerp van die transitie en transformatie is het durven loslaten of het afbreken van wat je nu hebt. Dat loslaten is moeilijk en vraagt je om na te denken over nieuwe vormen van zorg en misschien ook over andere financieringsmodellen. Dat vraagt nogal wat en is geen vanzelfsprekendheid. Je kunt je het beste voorbereiden door op ontdekkingsreis te gaan. Sta open in de wereld en kijk wat er al gebeurt. Kijk waar je van kunt leren en zoek maatjes om mee aan de slag te gaan. Zorg ervoor dat je het niet alleen doet, maar kijk of je gelijkgestemden vindt en maak kleine stapjes.”
Met koffiefilters die ze uitdeelt, laat ze ons ervaren wat creativiteit kan opleveren. Les 1 uit haar betoog: zet je doelgroep centraal (ken je klant). Les 2: samen kom je verder.

Techagenda: delen is het nieuwe hebben
Paula Zwijgers, NCJ-adviseur, neemt ons ten slotte mee in de ontwikkelingen rond de Techagenda. Dat is een initiatief van het NCJ om samen met de JGZ-sector technologische innovaties voor de hele sector te kunnen ontsluiten. De ideeën voor de Techagenda worden steeds concreter en begeven zich richting een centrale online omgeving waar professionals maar uiteindelijk ook ouders en de politiek terecht kunnen. Het gaat er vooral om de innovaties die beschikbaar en al ontwikkeld zijn te kunnen delen met collega-organisaties. 

Techagenda
De koers van de Techagenda: één platform voor de jeugdgezondheidszorg, waar digitale innovaties breed gebruikt kunnen worden. Onafhankelijk van het DD JGZ. Wil je meedenken over de verdere vormgeving van de Techagenda? Neem dan contact op met Paula Zwijgers via pzwijgers@ncj.nl

Samen focussen
Onder de deelnemers is de stemming positief over de werkconferentie. “Als JGZ moeten we onze positie bevechten”, zegt Lidy van der Goot. Ze is hoofd afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Zuid-Limburg. “Ik vind het belangrijk dat we met de Preventieagenda nu gezamenlijk focussen op een aantal onderwerpen. Als organisatie kun je wel iets oppakken, maar het heeft vaak de neiging te verzanden. Het NCJ kan deze beweging aanjagen en verduurzamen. Daarin hebben ze een grote rol. Als je hier gezamenlijk de urgentie voelt, helpt dat ook weer om het bij gemeenten op de agenda te zetten”.

Bekijk ook:


De eerstvolgende NCJ Werkconferentie vindt plaats op 28 september 2017 en staat o.a. in het teken van Armoede. Zet de datum alvast in je agenda en meld je aan via een e-mail naar Annemieke Brink. Bekijk alle bijeenkomsten van het NCJ

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.