Nieuws 24 oktober 2017

Impressie regiotour ‘Aandacht voor ouderschap’

In september en oktober 2017 organiseerde het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) samen met de beroepsgroepen AJN en V&VN voor de tweede keer een regiotour voor professionals in de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Op vier locaties in het land gingen JGZ-professionals in gesprek over het versterken van ouderschap. Ouderschap is één van de pijlers van de JGZ-Preventieagenda.

“JGZ, neem positie. Maak het vanzelfsprekende zichtbaar en gebruik daarbij technologie.” Met deze boodschap opende een regionale JGZ-manager de bijeenkomst. De JGZ-managers stelden samen met de beroepsgroepen, brancheorganisaties en het NCJ de JGZ Preventieagenda op. De aanwezige JGZ-manager licht toe: “Met de Preventieagenda bundelt de JGZ-sector haar krachten. Vier preventie pijlers vormen de basis van de agenda: ouderschap, hechting, weerbaarheid en gezondheid. Stevige inzet op deze pijlers maakt de JGZ meer zichtbaar en geeft focus aan ons werk. Door het versterken van de pijlers kan de JGZ een belangrijke bijdrage leveren aan de preventie van complexe maatschappelijke problemen.” Tijdens de regiotour gingen in totaal tweehonderd JGZ-professionals in gesprek over de preventie pijler ouderschap.

Kwetsbaarheid
José Koster, expert op het gebied van ouderschap, vervolgde de interactieve bijeenkomst. “Wanneer je met ouders werkt, werk je met kwetsbaarheid. Verbinding is een voorwaarde bij spannende onderwerpen”. Koster maakte duidelijk dat deze verbinding te leggen is wanneer professionals zich richten op zowel het kindperspectief als het ouderperspectief. Professionals moeten zich bewust zijn van het feit dat ouder zijn kwetsbaar maakt: “Opvoederschap is een rol, tijdelijk en voorwaardelijk, ouderschap is géén rol, het is tijdloos en onvoorwaardelijk.” Hierbij belichtte zij de theorie van Alice van der Pas.

De ouder van nu
De bijeenkomst werd vervolgd met twee deelsessies. In de eerste sessie spraken professionals met elkaar over hoe de JGZ beter kan aansluiten bij ouders van nu. Aan energie en ideeën geen gebrek! Volgens professionals gebeurt er al veel, maar er zijn ook blinde vlekken. Door veranderingen in de maatschappij hebben ouders van nu andere behoeften. De professionals zijn het erover eens dat de JGZ meer met de tijd mee moet gaan en geven als voorbeeld onder meer outreachend werken: “We moeten ons bewegen naar plekken waar ouders zich bevinden.”

Veel professionals constateren echter ook dat zij de behoefte van ouders niet goed kennen. Hoe willen zij aangesproken worden? Op welke thema’s willen ouders inzoomen? Welke contactvorm past bij ouders van nu? “Er bestaat natuurlijk niet zoiets als ‘de ouder’”, merkt een professional op. Een andere constatering is dat de JGZ beperkt aandacht heeft voor ouderschap tijdens de schoolcarrière van het kind. De JGZ zou deze rol voor ouders zeer goed willen en kunnen vervullen. Dit vraagt in veel gevallen om anders samenwerken met het onderwijs en ook anders organiseren van de JGZ zelf.

Perspectief nemen
In de andere deelsessie gaf José Koster een introductietraining, waarin zij – met JGZ-professionals – aan de slag ging met het oefenen van perspectief nemen: “Er is veel meer dat je niet weet en ziet, dan dat je wel weet en ziet. Het perspectief van het kind is voor professionals vaak makkelijker te zien dan het perspectief van de ouder. Je kunt vaak ook maar één perspectief tegelijk zien. Als je je daar bewust van bent, kun je als professional ook bewuster schakelen tussen de perspectieven, zodat je wel in staat bent beide mee te nemen.” Koster zoomde in haar introductietraining in op het daadwerkelijk contact maken tussen de professional en ouder en het creëren van vertrouwen, zodat er ruimte ontstaat om uit te wisselen. Deze sessie was voor velen een eye-opener. Professionals werden bewust van het feit dat er meer aandacht voor ouders moet zijn.

De regiotour ‘Aandacht voor ouderschap’ werd georganiseerd door het NCJ, AJN en V&VN. In 2018 volgt er een nieuwe regiotour over de pijler ouderschap, houdt voor data en locaties de nieuwsbrieven van de organisatoren in de gaten.

Meer informatie:

Een keer sparren over hoe je in jouw JGZ-organisatie aan de slag kunt met het thema ouderschap? Neem contact op met NCJ-adviseur Marieke Timmermans. Zij denkt graag met je mee!

Neem contact op met Marieke Timmermans >

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.