Nieuws 26 februari 2019

Impressie 3e bijeenkomst Landelijk JGZ netwerk Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling

Op 18 januari 2019 was de derde bijeenkomst met 35 JGZ aandachtsfunctionarissen kindermishandeling (AF KMH). Het actief bijeenkomen van dit netwerk is het resultaat van één van de onderdelen in het Actieplan ‘Aanpak van kindermishandeling’.

Tijdens de bijeenkomst werden de ervaringen met het afwegingskader kindermishandeling besproken, vertelden Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen kindermishandeling (LVAK) en Augeo over hun aanpak van kindermishandeling en ondersteuning van professionals. Ook was er ruimte voor discussie over de registratie van kindermishandeling in het DD JGZ en van de monitoring van de voortgang van de activiteiten uit het actieplan kindermishandeling bij JGZ- organisaties.

Lees het uitgebreide verslag van de bijeenkomst >

Vorige bijeenkomst aandachtsfunctionarissen kindermishandeling

Tijdens een eerdere bijeenkomst met het netwerk aandachtsfunctionarissen kindermishandeling stond het actieplan ‘Geweld hoort nergens thuis’ en het afwegingskader bij de meldcode centraal.

Lees het verslag van de vorige bijeenkomst op 22 juni 2018 >

Eerstvolgende bijeenkomst aandachtsfunctionarissen kindermishandeling

Vanaf dit jaar komen de aandachtsfunctionarissen kindermishandeling 2x per jaar bij elkaar. De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op 4 oktober 2019. Mogelijke onderwerpen voor de bijeenkomst van 4 oktober zijn: DD JGZ en registratie, intervisie, successen uit de enquête, knelpunten en oplossingen, ervaringen met afwegingskader,  LVAK functieomschrijving en de samenwerking tussen GGZ en kwetsbare ouders. Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Marga Beckers.

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.