Blog 11 januari 2022

Het jaar van de grote verwachtingen

We starten het nieuwe jaar verwachtingsvol. Het net aangetreden nieuwe Kabinet heeft serieuze ambities op het terrein van preventie, gezonde jeugd en aanpak van (kinder)armoede. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart zullen daarnaast overal in Nederland de nieuwe wethouders vol ambitie verantwoordelijkheid nemen voor het lokaal preventiebeleid. In 2022 zullen dus de contouren van het hernieuwd landelijk en lokaal preventiebeleid voor jeugd zichtbaar worden.

We verwachten daarom veel van de overheid en ook van eenieder die zich inzet voor de veilige en gezonde ontwikkeling van het kind. Onze inzet hierbij is het zorgen voor een brede en slimme bundeling van kennis en mensen. Waarbij preventie ook een deel van de oplossing is voor de grote uitdagingen in de Jeugdzorg, het sociaal domein en het onderwijs.

De JGZ Toekomstagenda ‘Publieke gezondheid voor jeugd’ schets gewenst perspectief voor een duurzame en robuuste basispreventie voor de jeugd in Nederland; zowel landelijk als lokaal. Terecht schept dit verwachtingen. Werken aan de waardengedreven publieke gezondheid voor jeugd, waarin het vakmanschap dienend is aan het belang van het kind en haar schouderschap biedt aan de (aanstaande) ouders. Zorgen voor een effectieve publieke gezondheid voor jeugd, waarin dat wat wérkt het grootste verschil maakt voor de veilige en gezonde ontwikkeling van de nieuwe generaties jeugdigen. Bouwen aan de moderne publieke gezondheid voor jeugd waar menselijke maat de normaalste zaak van de wereld is en waar bondgenootschappen met de betrokken maatschappij gesloten worden. Een maatschappij waarin de kansen voor de toekomst van een kind niet langer bepaald worden door de plaats waar haar wieg staat. Kortom, we staan te popelen om samen te bouwen aan een generatiebewust preventiebeleid. Voor vandaag én morgen.

U mag zeker ook veel van ons verwachten. Het NCJ is met haar kennis en kunde voor u de preventie-expert bij het adviseren van het generatiebewust jeugdbeleid. Onze veerkrachtcentrale zal ook dit jaar vele vakmensen die het waardengedreven werken in praktijk willen brengen van harte verwelkomen. Onze begeleiders van morele oordeelsvorming staan klaar u desgevraagd te begeleiden bij uw afweging wat het juiste is om te doen in een specifieke situatie. In onze eigen EBP-werkplaats zorgen we dat u kunt beschikken over de effectieve interventies. Door slimme verbindingen te leggen bieden wij u de mogelijkheid samen te werken aan sociale innovatie. Door te bouwen aan een hoogwaardige en betrouwbare dataplatform helpen we u met het datagedreven werken. Wij hebben zin om slim, impactvol en waardevol samen te werken. Om samen met u verwachtingen waar te maken.

Dus, kom maar op 2022!

Over de auteur

Igor Ivakic

directeur

Over Igor Ivakic

Igor is sinds oktober 2015 directeur van het NCJ. Zijn missie is dat ieder kind in Nederland gezond en veilig kan opgroeien. Hij wil samen met de JGZ-sector laten zien dat je maatschappelijke epidemieën, zoals kindermishandeling, schoolverzuim en armoede, beter beheersbaar kunt maken door stevige inzet op preventie.

Igor heeft een achtergrond als maatschappelijk werker en socioloog. Hij werkte onder andere bij de rijksoverheid als management consultant en bij diverse maatschappelijk organisaties zoals Stichting Lezen & Schrijven en VluchtelingenWerk Nederland. Ook vervult Igor verschillende bestuursfuncties in de sociaal-maatschappelijke sector.

Door binnen de JGZ de krachten te bundelen, wil hij meer impact creëren. Zijn focus ligt dan ook op het maken van verbindingen binnen de JGZ, maar ook tussen de JGZ en alle partijen daaromheen.

Lees meer over Igor Ivakic E-mailen Bellen Ga naar LinkedIn

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.