Nieuws 22 september 2023

Gezocht: kennis en kunde van JGZ (dokters)assistenten

De jeugdgezondheidszorg werkt met onderbouwde richtlijnen om ervoor te zorgen dat preventieve zorg voor (aanstaande) ouders en kinderen van hoge kwaliteit is en blijft. In JGZ richtlijnen staat bijvoorbeeld informatie over borstvoeding, lengtegroei en slaapproblemen. Een richtlijn komt tot stand door samenwerking tussen hoofdzakelijk de jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en (dokters)assistenten. Deze laatste groep – de (dokters)assistenten – is op dit moment ondervertegenwoordigd bij richtlijnontwikkeling. En dat is een groot gemis, want JGZ (dokters)assistenten bezitten een schat aan (ervarings)kennis als het gaat om de beste jeugdgezondheid voor elk kind. Ben jij werkzaam als JGZ (dokters)assistent? Meld je dan nu aan voor een van onze kennismakingsbijeenkomsten. 

Wij vinden de inbreng van doktersassistenten heel belangrijk, en willen daarom graag met jullie in gesprek over wat doktersassistenten nodig hebben om hun stem te laten horen en mee te denken over de JGZ richtlijnen. Heb je interesse om kennis te maken en met ons mee te denken? Dat kan op donderdag 26 oktober OF op dinsdag 28 november (afhankelijk van jullie voorkeur vindt de bijeenkomst fysiek of online plaats). De bijeenkomst duurt maximaal 2 uur (van 15.00 tot 17.00 uur); eventuele reiskosten worden vergoed.

Aanmelden

Wie zijn wij?

Het NCJ heeft de JGZ richtlijnen in haar beheer, coördineert de JGZ Richtijnenwebsite en is de verbindende factor bij de ontwikkeling en implementatie. De JGZ beroepsverenigingen (AJN, V&VN vakgroep jeugd en NVDA) zijn eigenaar van alle JGZ richtlijnen. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd vanuit een samenwerking tussen het NCJ en de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA).

Wat is een richtlijn?

Een richtlijn is een document met aanbevelingen, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, berustend op systematische samenvattingen van wetenschappelijk onderzoek en afwegingen van de voor- en nadelen van de verschillende zorgopties, aangevuld met expertise en ervaringen van zorgprofessionals en zorggebruikers (AQUA-leidraad 2021).

Bekijk de infographic van ZonMW ‘Samen blijven bouwen aan JGZ richtlijnen’

Bekijk JGZ richtlijnen

Waarom is participatie van JGZ (dokters)assistenten belangrijk?

De JGZ richtlijnen zijn voor alle professionals die binnen de jeugdgezondheidszorg werken van belang. Om ervoor te zorgen dat deze richtlijnen goed aansluiten bij de dagelijkse praktijk van doktersassistenten, jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen is het belangrijk dat alle beroepsgroepen meedenken bij het tot stand komen van richtlijnen. Op dit moment zijn de doktersassistenten ten opzichte van jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen ondervertegenwoordigd bij de ontwikkeling hiervan. En dat zien we graag anders

Wat levert dit jou op?

Door mee te denken kun je jouw expertise en ervaring uit de dagelijkse praktijk inbrengen.
Ook kun je aangeven welke handvatten of kennis jij nodig hebt om (aanstaande) ouders en/of jeugdigen te ondersteunen. Hierdoor zullen toekomstige JGZ richtlijnen beter aansluiten bij de praktijk van de doktersassistenten.

Contact of meer informatie

Wil je eerst nog wat meer weten over deze bijeenkomst? Neem gerust contact op met NCJ-adviseurs Hilde Kuijs of Madelon Meijer.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.