Nieuws 11 februari 2015

Gezocht: deelnemers praktijktest drie JGZ-richtlijnen

De richtlijnontwikkelaars van drie JGZ-richtlijnen in ontwikkeling zijn nog op zoek naar deelnemers aan de praktijktest. Het gaat om de JGZ-richtlijnen Gehoor (praktijktest voorjaar 2015),  Psychosociale ontwikkeling  (praktijktest najaar 2015) en Hartafwijkingen (praktijktest eind 2015/begin 2016). De praktijktest is van belang om na te gaan hoe bruikbaar de richtlijn is in de dagelijkse praktijk van de JGZ. Wat zijn de (eventuele) knelpunten bij het gebruik?  Wat is nodig om de richtlijn te kunnen gebruiken? Deze informatie is belangrijk om te komen tot een goed toepasbare richtlijn voor de JGZ-praktijk en levert informatie om de invoering van de richtlijn te optimaliseren. Deelnemers ontvangen een vergoeding en een gratis scholing over de richtlijn. Professionals die in de richtlijnontwikkelwerkgroep zitten mogen niet deelnemen aan de praktijktest.

Wanneer?

 • JGZ-richtlijn Vroegtijdige opsporing gehoorverlies: scholing en het werken met de richtlijn vinden plaats vanaf april 2015 tot september 2015. De groepsinterviews zullen in september 2015 gehouden worden.
 • JGZ-richtlijn Psychosociale ontwikkeling: najaar 2015, exacte startdatum volgt nog.
 • JGZ-richtlijn Hartafwijkingen: eind 2015/begin 2016, exacte startdatum volgt nog. 

JGZ-richtlijn Vroegtijdige opsporing gehoorverlies
TNO en de NSDSK hebben, in samenwerking met experts uit het werkveld, een nieuwe JGZ-richtlijn Vroegtijdige opsporing gehoorverlies bij kinderen en jongeren (0-18 jaar) ontwikkeld. De JGZ heeft een belangrijke rol in de preventie en opsporing van gehoorverlies. De huidige, verouderde richtlijn sluit niet meer aan bij de huidige praktijk, omdat deze stamt uit de periode van voor de neonatale gehoorscreening en in de huidige richtlijn geen aandacht besteed aan de preventie van lawaaidoofheid. TNO en de NSDSK ontwikkelen een herziene richtlijn over preventie en opsporing van gehoorverlies. Graag willen de richtlijnontwikkelaars weten of ze erin geslaagd zijn een richtlijn te maken die voldoet aan de behoefte van de JGZ-praktijk. Geeft de richtlijn concrete houvast? Welke uitvoeringsproblemen geeft de richtlijn? Op welke punten moet de richtlijn nog bijgesteld worden? Wat is er nodig voor een goede invoering?

Vanaf april 2015 tot september 2015 wordt de nieuwe richtlijn in de praktijk getest. Hiervoor zoeken TNO en NSDSK jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten van JGZ-organisaties die willen deelnemen aan de praktijktest van deze richtlijn.

Wat vraagt de richtlijnontwikkelaar JGZ-richtlijn gehoor van de deelnemers?

 • Alle deelnemende JGZ-medewerkers ontvangen een gratis scholing. Voor de scholing zal worden geprobeerd de reistijd zo veel mogelijk te beperken, door op meerdere locaties de scholing te organiseren.
 • De deelnemers werken  gedurende vier maanden met de richtlijn in de praktijk. Tijdens deze vier maanden vullen zij over ongeveer 5 casussen een registratieformulier in. Ook wordt aandacht besteed aan de registratie van de aanbevelingen in het DD-JGZ.
 • Na afloop van de vier maanden vullen de deelenemers een vragenlijst in over het werken met de richtlijn.
 • Een geselecteerde groep deelnemers wordt gevraagd voor een groepsinterview. Tijdens dit interview wordt dieper ingegaan op de uitvoeringsproblemen bij de richtlijn, op basis van de ingevulde registratieformulieren en vragenlijsten. De groepsinterviews zullen in september 2015 gehouden worden.

De totale tijdsinvestering bedraagt 8 uur per persoon. Bij deelname aan het groepsinterview komt hier 2 uur bij.

JGZ-richtlijn Vroegsignalering psychosociale problemen en JGZ-richtlijn Hartafwijkingen
Nadat de richtlijn in concept is voorgelegd aan de JGZ-beroepsverenigingen en aan de brancheorganisaties ActiZ en GGD-GHOR (via de Richtlijn Advies Commissie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid), zal elke richtlijn worden getest in diverse JGZ-organisaties. Voor de de JGZ-richtlijn hartafwijkingen wordt nog 1 organisatie gezocht, voor de richtlijn Vroegsignalering psychosociale problemen worden nog 3 JGZ-organisaties gezocht. 

Hiervoor vraagt de richtlijnontwikkelaars Vroegsignalering psychosociale problemen en JGZ-richtlijn Hartafwijkingenvan de organisatie:

 • Meerdere professionals (bij voorkeur 10) die 3 maanden met de richtlijn gaan werken en gedurende het traject 5 keer een online vragenlijst invullen en aan het eind van het traject een langere vragenlijst. 
 • Volgen van de inhoudelijke scholing over de richtlijn van 2 uur door de medewerkers die de richtlijn gaan testen. de scholing wordt op locatie gegeven. 
 • 2 professionals uit de groep van deelnemende professionals die meedoen aan een groepsinterview (na afloop).

Tijdsinvestering
De inhoudelijke scholing is 2 uur. Het invullen van de online vragenlijst in waarin casuïstiek beschreven wordt gedurende het project vergt ongeveer 10 minuten per vragenlijst. Aan het eind van het traject wordt een langere vragenlijst ingevuld. Dit kost ongeveer 20 minuten. Tot slot, van de deelnemers die meedoen aan het groepsinterview, wordt verwacht dat zij rekening houden met een interviewtijd van 2 uur.

Wat bieden de richtlijnontwikkelaars de deelnemers?  

 • Gratis scholing. Bij de richtlijnen Psychosociale problemen en hartafwijkingen is het mogelijk dat ook andere medewerkers (die de richtlijn niet testen) van uw organisatie daarbij aansluiten, zodat u optimaal kunt profiteren van deelname.
 • Voor deelname is  een vergoeding beschikbaar.

Interesse of vragen?
Praktijktest JGZ-richtlijn gehoor: De richtlijnontwikkelaars zoeken naar deelnemende JGZ-organisaties. Maar het is eventueel ook mogelijk om als individueel medewerker aan deze praktijktest mee te werken. Voor vragen en om u aan te melden kunt u een e-mail sturen naar: Karin Wieferink (NSDSK)  kwiefferink@nsdsk.nl

Praktijktest JGZ-richtlijn Psychosociale problemen: Meinou Theunissen (TNO) meinou.theunissen@tno.nl

Praktijktest JGZ-richtlijn hartafwijkingen: Annelies Broerse (TNO)  annelies.broerse@tno.nl

 

Deze JGZ-richtlijnen worden ontwikkeld met financiering van ZonMw.

 

 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.