Nieuws 22 juli 2015

Gevraagd JGZ-professionals voor deelname praktijktest JGZ- richtlijn Angst

Er zijn nog enkele plekken beschikbaar voor JGZ-professionals die willen deelnemen aan de praktijktest voor angst. Op dit moment wordt er een JGZ-richtlijn voor angst ontwikkeld. Om de richtlijn zo toepasbaar mogelijk te maken voor de praktijk en knelpunten in de uitvoering op te sporen is uittesten van de concept richtlijn in een praktijktest van groot belang. Het Trimbos-instituut zoekt daarom professionals werkzaam in de Jeugdgezondheidszorg die tegen een vergoeding willen meewerken aan de praktijktest van de ‘JGZ-richtlijn angst bij kinderen en jongeren’.

De praktijktest start in september en heeft een looptijd van drie maanden. De JGZ-richtlijn angst doet aanbevelingen voor signalering, begeleiding en toeleiding naar diagnostiek/behandeling van problematische angst/angststoornis bij kinderen en jongeren van 0-19 jaar. De richtlijn is bedoeld voor JGZ-professionals.

De praktijktest
Tijdens de praktijktest werken teams en individuele JGZ-professionals met de richtlijn gedurende drie maanden, van september tot december 2015. Het doel van de praktijktest is het in kaart brengen van de haalbaarheid, de uitvoerbaarheid, eventuele knelpunten in de uitvoering en de voorwaarden voor het opvolgen van de aanbevelingen uit de richtlijn. Op basis van deze inzichten wordt de richtlijn aangepast en een definitieve versie gemaakt. 

Voor deelname aan de praktijktest ontvangt de JGZ-professional € 1.500,- waarvoor een contract wordt opgesteld. Tevens krijgen de deelnemers scholing in de richtlijn op een startbijeenkomst. De startbijeenkomst voor de praktijktest angst wordt gehouden op donderdag 3 september

Hieronder vindt u meer informatie over wat van u wordt verwacht en wat u wordt geboden. Definitieve deelname vindt plaats als aan de voorwaarden voldaan is.

Deelname
Het Trimbos-instituut zoekt JGZ-professionals die willen deelnemen aan de praktijktest angst. In de werving van JGZ-professionals streven we naar een diversiteit voor wat betreft de leeftijdsgroepen en diversiteit van kinderen/jongeren waar de JGZ-professionals mee werken.

Aanmelden voor de praktijktest angst kan tot 20 augustus bij Henny Sinnema, hsinnema@trimbos.nl   030 29 59 225.  

Nadere informatie

Wat wordt verwacht

 • De leidinggevende steunt deelname aan de praktijktest 
 • Het concept van de richtlijn lezen en commentaar geven op de leesbaarheid en begrijpelijkheid 
 • Deelnemen aan de startbijeenkomst in Utrecht (duur: max. 6 uur) op donderdag 3 september. In deze bijeenkomst wordt nadere informatie gegeven over de praktijktest, de aanbevelingen uit de richtlijn en wordt er geoefend in de uitvoering van de richtlijnaanbevelingen. Daarnaast worden de doelstellingen passend gemaakt voor de praktijk. 
 • Minimaal eens in de drie weken telefonisch contact met een onderzoeker van het Trimbos-instituut over de voortgang. De medewerker van het Trimbos-instituut geeft advies.
 • Gedurende de praktijktest de aanbevelingen uitvoeren. 
 • Belemmerende en bevorderende factoren registreren die u tegenkomt in de uitoefening van de aanbevelingen. Dit wordt vastgelegd in vragenlijsten die u van het Trimbos-instituut ontvangt.
 • Deelnemen aan de evaluatie van de toepassing van de aanbevelingen in de praktijk, in de vorm van een groepsgesprek op het Trimbos-instituut (max. 2 uur).

 

Wat u krijgt

 • U ontvangt € 1.500,- voor deelname waarvoor een contract wordt opgesteld.
 • De concept richtlijn; een inlog om de webbased richtlijn te bekijken op JGZ-richtlijnen website van het NCJ.
 • Een startbijeenkomst. In deze bijeenkomst wordt nadere informatie gegeven over de praktijktest, de aanbevelingen uit de richtlijn en wordt er geoefend in de uitvoering van de richtlijnaanbevelingen. 
 • Telefonisch advies tijdens de praktijktest m.b.t. de uitvoering van de doelen.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.