Nieuws 14 september 2017

Geslaagd Kennisnetwerk JGZ over hechting

Op 11 september jl. vond bij het NCJ het Kennisnetwerk voor JGZ-professionals plaats. De ongeveer 40 aanwezigen kwamen samen en wisselden ervaringen uit over hechting tussen ouder(s) en kind. Sprekers Paulien Kuipers (GZ-psycholoog & kinder- en jeugdpsycholoog) en Nicky Halbach (Jeugdarts & arts-onderzoeker) spraken over hechting en de rol van de JGZ in dit proces. Ook was er aandacht voor een eventuele verbinding tussen hechting en het Van Wiechenonderzoek.

Marga Beckers opende het Kennisnetwerk met een toelichting op de JGZ Preventieagenda. Hechting is hiervan een belangrijk onderdeel. Ze vervolgde met een oproep om lokale en landelijke ontwikkelingen en mooie intiatieven op het gebied van hechting te delen (het delen van initiatieven en ideeën kan nog steeds door te mailen naar Margeet de Ruiter op mderuiter@ggdgelderlandzuid.nl). 

Landelijke werkgroep ‘Hechting’
Na een korte uitwisseling van informatie vertelde Margreet de Ruiter (stafverpleegkundige JGZ en bestuurslid NCJ) over de landelijke werkgroep Hechting, een onderdeel van het actieplan kindermishandeling. De werkgroep is in februari dit jaar ontstaan en houdt zich bezig met ‘menukaarten’: materialen die ingaan op de ontwikkelingen in het land op dit gebied.

‘Van een baby, naar mijn baby’
De eerste spreker was Paulien Kuipers van Stichting Kinderleven. Zij ziet de band tussen ouder(s) en kind als een soort draad, waardoor liefde stroomt. Wanneer er een kink in de kabel komt (bijvoorbeeld een hechtingsprobleem) kan deze liefde niet meer goed stromen. Paulien benadrukte dat vooral de eerste 6 weken van een kind cruciaal zijn. In deze fase gaan ouder(s) als het ware hun kind adopteren. ‘Van een baby, naar mijn baby’, beschreef zij dit op een pakkende manier.

Hoe signaleer je hechtingsproblematiek?
De tweede spreker was Nicky Halbach. Zij deelde haar ervaringen over hechting in de praktijk aan de hand van een signaleringslijst. Zo noemde zij verschillende signalen waaraan een professional kan afleiden dat er sprake kan zijn van eventuele hechtingsproblematiek gebaseerd op 5 voorwaarden: 1) betrokkenheid / inlevingsvermogen, 2) aansluiten, 3) voorspelbaarheid, 4) comfortzone en 5) balans (onderbuikgevoel). Bij deze voorwaarden kunnen verschillende vragen gesteld worden met betrekking tot de band tussen ouder(s) en kind. Als er twijfels bestaan over de band tussen ouder(s) en kind op één of meer van deze voorwaarden, kan dat signaleren op hechtingsproblematiek. Tot slot sprak Nicky over de verbinding tussen hechting en het Van Wiechenonderzoek. 

Save the date: maandag 11 december 2017
Het volgende Kennisnetwerk JGZ staat gepland op maandag 11 december. Dit kennisnetwerk zal in het teken staan van armoede. Het programma wordt z.s.m. bekend gemaakt. Aanmelden kan al door te mailen naar Marga Beckers via mbeckers@ncj.nl.

JGZ Preventieagenda
De JGZ heeft een unieke rol dankzij haar expertise op preventie. Samen met ActiZ Jeugd en GGD GHOR Nederland ontwikkelde het NCJ de JGZ Preventieagenda. Door focus aan te brengen en samen te werken met anderen kan de JGZ écht het verschil maken in de aanpak van maatschappelijke uitdagingen. Hechting is één van de vier thema’s van de JGZ Preventieagenda. Blijf op de hoogte door je aan te melden voor de Preventieagenda nieuwsbrief.

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.