Nieuws 15 november 2018

Feedback gevraagd op nieuwe richtlijn RVP

De nieuwe richtlijn Deskundigheid RVP Medewerkers JGZ beschrijft de vereisten voor de deskundigheid van JGZ-medewerkers bij de uitvoering van het RVP. De richtlijn is ter aanvulling van de richtlijn Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en tot stand gekomen in samenwerking de koepelorganisaties en het landelijk RVP overleg. Graag zouden we je feedback willen vragen op de richtlijn. Je feedback draagt bij aan de uitvoerbaarheid en goede implementatie van de richtlijn.

Ga hier naar de richtlijn Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma (RVP) >

De richtlijn in het kort

Per 1 januari 2019 wordt de gemeente verantwoordelijk voor het Rijks Vaccinatie Programma (RVP). In de wet Publieke Gezondheid en het besluit Publieke Gezondheid zijn kwaliteitseisen voor de uitvoering van het RVP vastgelegd. De richtlijn Deskundigheid RVP Medewerkers JGZ geeft invulling aan deze kwaliteitseisen en is een aanvulling op de professionele RVP-richtlijn Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

JGZ-organisaties kunnen de richtlijn Deskundigheid RVP gebruiken om aan de gemeenten laten zien wat nodig is om de kwaliteit van de uitvoering van het RVP te borgen. De belangrijkste punten uit deze richtlijn zijn:

 • Vaccineren is een voorbehouden handeling waarvoor bekwaamheid vereist is
 • Bekwaamheid is een combinatie van kennis en vaardigheid
 • Onbekwaam maakt onbevoegd
 • Zelfstandig bekwaam zijn artsen, verpleegkundig specialisten en physician assistants
 • Zij die zelfstandig bekwaam zijn mogen de opdracht om te vaccineren geven aan anderen die bekwaam zijn, zoals verpleegkundigen en doktersassistenten
 • Verpleegkundigen hebben functionele zelfstandigheid, zij mogen in opdracht van een arts, VS of PA vaccineren, zonder deze daarbij toezicht hoeft te houden
 • Doktersassistenten mogen als zij bekwaam zijn vaccineren, maar de opdrachtgever moet daarbij wel toezicht houden en tussenkomst garanderen

Specifieke vragen

Graag vragen we je feedback op de volgende vragen:

 • Is de richtlijn praktisch uitvoerbaar?
 • Is de richtlijn voldoende concreet?
 • Staan er onjuistheden in?

Naast algemene feedback op de richtlijn, heeft de richtlijnontwikkelaar RIVM ook een aantal vragen:

 • Bij paragraaf 2.2.2: Ook tijdens groepsvaccinaties dient vastgelegd te worden wie de vaccinaties heeft toegediend. Een optie is de prikkers de kaarten zelf te laten innemen en aftekenen zodat steeds kan worden achterhaald wie er heeft gevaccineerd. Hoe doen andere organisaties dit?
 • Bij paragraaf 2.22: Ook de Informed Consent moet worden gelegd tijdens de groepsvaccinatie. In de nieuwe situatie waar de groepsvaccinaties vanuit het DDJGZ worden doorgegeven aan het RIVM, zal de vaccinatie op naam van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige staan die in het dossier is ingelogd. Hoe zit dit als de doktersassistente vaccineert?
 • Bij paragraaf 3.1: Welke kennis moet wie hebben? Is het zinnig om een verdeling te maken tussen arts/VS/PA, verpleegkundige en doktersassistente?
 • Bij paragraaf 3.1.2 is onderscheid gemaakt tussen artsen/VS/PA/verpleegkundigen en doktersassistenten. Verder is het voorstel voor RVP scholing minimaal 2 uur per 5 jaar. Is dit realistisch voor JGZ-organisaties en JGZ-medewerkers?

Feedback aanleveren

Je feedback en antwoord op bovenstaande vragen kun je aanleveren bij Yvonne Vanneste, adviseur bij het NCJ, via yvanneste@ncj.nl. Dit kan tot uiterlijk 3 december 2018, 11.00 uur. De feedback wordt teruggekoppeld aan het RIVM en besproken in het landelijke overleg RVP. Uiteindelijk zal de feedback worden meegenomen in de formulering van de definitieve versie van de richtlijn.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.