Nieuws 8 maart 2018

Expertiseteam jonge kind onmisbare schakel

Uit de evaluatie van de Jeugdwet blijkt dat kwetsbare jonge kinderen en ouders moeite hebben om de weg naar de juiste hulp te vinden. Dat heeft te maken met de grote diversiteit aan wijkteams tussen gemeenten. De expertiseteams Integrale Vroeghulp (IVH) kunnen ervoor zorgen dat professionals en gemeenten op dit gebied wél optimaal samenwerken.

Het niet tijdig signaleren en aanpakken van problemen bij kwetsbare kinderen levert grote risico’s op. Zo kan de ontwikkeling van een kind stagneren, het kind kan gedragsproblemen vertonen en later in zwaardere circuits belanden. Dit zorgt voor méér en duurdere ondersteuning op de langere termijn. Juist hierin bewijst zich de meerwaarde van de expertiseteams Integrale Vroeghulp (IVH), een werkwijze voor het vroeg signaleren én inzetten van zorg voor jonge kinderen met complexe problematiek, (dreigende) ontwikkelingsachterstanden of gedragsproblemen.

Preventie voorop: voorkom duurdere ondersteuning

De praktijk leert dat vroeghulp bij jonge kinderen dient als een financiële hefboom. Met een beperkte investering in IVH wordt een veelvoud aan financiële middelen en inzet in samenhang gemobiliseerd binnen en buiten het gemeentelijk domein. Kortom, de kosten voor IVH zijn relatief laag, terwijl het belang voor het jonge kind groot is:

  1. Er is één samenhangend plan voor het héle gezin.
  2. Door de multidisciplinaire aanpak krijgt ieder kind de juiste hulp.
  3. Er is betere vroegsignalering waardoor ernstige problemen kunnen worden voorkomen.
  4. De hulp is snel en efficiënt voor ouder en kind.
  5. Gemeenten besparen kosten omdat dure behandelingen kunnen uitblijven.

De uitgangspunten en werkwijze van IVH sluiten naadloos aan bij de door gemeenten gewenste invulling van het sociaal domein en voor het jonge kind met complexe problematiek in het bijzonder.

Samenwerking tussen professionals en gemeenten

Veel gemeenten onderkennen het belang van ‘specialistische expertise jonge kind aan de voorkant van de zorgketen’ en hebben het IVH-concept daarom omarmd. Toch is dit nog niet overal het geval.

Er zijn verschillende manieren waarop jij als professional het gesprek over IVH met jouw gemeente kunt aangaan. Inspireer gemeenten bijvoorbeeld door te wijzen op de factsheet ‘De meerwaarde van Integrale Vroeghulp in uw gemeente’ of biedt hen handvatten met de factsheet ‘Gemeentelijke varianten bij borging Integrale Vroeghulp’. Ook op de website van Integrale Vroeghulp staat veel informatie voor professionals.

Meer weten?

Wil je sparren over hoe je de samenwerking voor het jonge kind met jouw gemeente kunt versterken? Of wil je meer weten over IVH of Expertiseteam Jonge Kind? Neem contact op met de landelijke IVH-adviseurs Jitty Runia, 06 36 41 80 17, jrunia@ncj.nl of Lieke van der Meulen, 06 13 13 64 99, lvandermeulen@ncj.nl.

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.