Nieuws 28 juni 2018

Erkenningstraject interventies: zinvol en nuttig

Uit de evaluatie van het erkenningstraject blijkt dat professionals de databanken met erkende interventies zinvol en nuttig vinden. Het erkenningstraject biedt inzicht in de kwaliteit, effectiviteit en in iets mindere mate de uitvoerbaarheid van een interventie. Minder positief zijn de professionals over de tijd die het indienen van een interventie kost.

De instituten1 uit het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies vroegen 600 professionals uit de verschillende werkvelden naar hun mening over het erkenningstraject en bespraken de resultaten tijdens verschillende bijeenkomsten. De aanbevelingen die men in deze bijeenkomsten formuleerde, waren o.a:

  • stimuleer het gebruik van erkende interventies
  • geef meer inzicht in werkzame elementen van interventies
  • vereenvoudig de erkenningsprocedure 
  • geef ruimte aan kwalitatief onderzoek

Het Samenwerkingsverband gaat met deze aanbevelingen aan de slag.

Bekijk alle resultaten in het rapport >

Indienen van Interventies
Het is niet altijd duidelijk wat de kwaliteit en effectiviteit is van de jeugdinterventies, die worden gebruikt. Het beoordelen van interventies door de Erkenningscommissie Interventies maakt zichtbaar welke interventies wel en niet aan de kwaliteitseisen van erkenning voldoen en welke onderzocht en beoordeeld zijn als effectief.

Lees hier mee over het indienen van interventies >

1Kenniscentrum Sport, Nederlands Jeugdinstituut, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Movisie , RIVM, Trimbos en Vilans

Bekijk ook

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.