Nieuws 17 mei 2019

Enquête JGZ-store

Inmiddels is er een prototype ontwikkeld voor de JGZ-store: een online winkel waar digitale innovaties worden aangeboden. Om te weten te komen wat JGZ-professionals, managers, staffunctionarissen en ICT’ers van dit prototype vinden is er een enquête uitgezet. De rapportage wordt in juni verwacht.

Bekijk het prototype >

Alvast enkele reacties:

  • “Overzichtelijk en fris”
  • “Mooi, overzichtelijk platform om op landelijk niveau innovaties te delen”
  • “Een overzichtelijke aansprekende site, die anticipeert op behoefte aan kennisdeling binnen JGZ en niet steeds het wiel uitvinden”.

Vrijwel alle respondenten vinden een JGZ-store belangrijk. Het meest gegeven argument is dat je vooral niet twee keer hetzelfde wiel moet willen uitvinden. Maar er zijn ook vragen: wat zijn digitale innovaties? Er zullen criteria komen op basis waarvan een digitale innovatie als zodanig beschikbaar komt in de JGZ-store.  Als blijkt dat er voldoende draagvlak is voor het prototype van de JGZ-store mogen we gaan bouwen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Paula Zwijgers.

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.