Blog 29 juni 2023

Elkaar vinden in de niche ‘promotie-onderzoek’

Het NCJ heeft de promovendikring van de AJN overgenomen en op 8 mei was de eerste bijeenkomst. Deze promovendikring brengt gepromoveerden en promovendi die onderzoek in de JGZ doen, deden of willen doen met elkaar in contact. Van elkaar leren en elkaar raadplegen staat centraal.

In dit blog vertel ik over mijn ervaring met de eerste bijeenkomst van de NCJ Promovendikring. We kwamen online met een mooi aantal promovendi, gepromoveerden en andere JGZ-professionals die geïnteresseerd zijn in promotie-onderzoek samen, met Yvonne Vanneste als voorzitter. Ik kende de promovendikring al vanuit de AJN, toen ik startte met onderzoek. Vanaf de start van mijn opleiding was ik al geïnteresseerd in wetenschappelijk onderzoek en in 2021 heb ik de kans gekregen mijn opleiding tot arts M+G/jeugdarts te combineren met promotie-onderzoek door een zogenaamd aioto-traject vanuit de nieuwe opleiding met landelijk werkgeverschap bij de SBOH. Ik doe onderzoek naar maatschappelijk handelen door jeugdartsen en kinderartsen aan de afdeling Gezondheidswetenschappen in het UMCG, onder leiding van prof. dr. Menno Reijneveld.

Zoals elke promovendus kom ik ook de nodige uitdagingen tegen en ook mooie kansen, bijvoorbeeld een poster-presentatie die ik mocht houden op het congres van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO). Een poster-presentatie is een mooie gelegenheid om een deel van je onderzoek over het voetlicht te brengen, in mijn geval studies over hoe artsen worden opgeleid in maatschappelijk handelen. Maar hoe doe je dat zo dat je pakkend doch beknopt je boodschap overbrengt op een geselecteerd publiek? Ik had de inhoud van mijn poster uiteraard ook besproken binnen mijn promotie-team, maar ik was ook op zoek naar input van collega’s die zich goed in mijn positie konden verplaatsen en ook relatieve buitenstaanders waren over het onderwerp. Voor mij bood de NCJ Promovendikring daarvoor uitkomst!

Bijeenkomst promovendikring

Ik had aangegeven dat ik een inhoudelijk onderwerp had voor de bijeenkomst en ik kon vervolgens mijn presentatie van de poster online oefenen. Het was voor mij heel prettig om in een laagdrempelige setting, waar veel ervaren collega’s aanwezig waren, feedback te kunnen krijgen op de inhoud van mijn poster en de presentatie. Zeker vanuit een hoek anders dan mijn eigen afdeling en promotie-team. Ik heb er veel waardevolle adviezen uit kunnen halen en mijn poster nog aangepast, waardoor ik me goed voorbereid voelde op het congres en de presentatie daar goed is gegaan. De gouden tips, mocht je ooit ook een poster gaan presenteren: prikkel het publiek met een paar eruit springende resultaten en zet je contactgegevens of een QR-code op de poster, zodat mensen je terug kunnen vinden!

Ook heb ik de gelegenheid aangegrepen om advies te vragen van de promovendikring over een nieuwe studie die ik ga uitvoeren. Ik kreeg goede tips om deelnemers te vragen om mee te doen aan groepsinterviews, dit heeft me ook waardevolle inzichten gegeven. Een van de tips was om vooral binnen verschillende netwerken de vraag voor deelnemers uit te zetten dus bij deze zou ik ook graag van dit blog gebruik maken: ik ben nog op zoek naar jeugdartsen KNMG en M+G en aios, werkzaam in de JGZ, die mee willen doen aan een focusgroep-interview! Open voor meer informatie en inschrijven deze link: https://redcap.link/maatschappelijkhandelenjeugdartsenkinderartsen.

Elkaar vinden in de niche ‘promotie-onderzoek’

Ik heb de meerwaarde van de NCJ Promovendikring dus onlangs volop kunnen zien en andersom vind ik het zelf ook heel interessant om te zien waar collega’s mee bezig zijn en om van elkaar te leren. Het is ontzettend waardevol om vanuit de relatieve niche die promotie-onderzoek toch is, elkaar te vinden in dit verband en op een prettige manier van elkaar te leren, of dit nou gaat over hoe je een poster opbouwt, een promotietraject vorm geeft of inhoudelijk de diepte in gaat over resultaten en discussie. De deelnemers hebben allemaal een diverse achtergrond en daarmee ook veel kennis en ervaring om te delen, maar wat ons bindt is de JGZ, de wetenschap en de bereidheid dit in een open sfeer met elkaar te delen.

Samen scherp

Ik heb de promovendikring dus echt ervaren als een hele leuke, toegankelijke en inspiratievolle bijeenkomst, in welk stadium van onderzoek je ook zit. Ik zou het dan ook iedereen aanraden die promoveert, gepromoveerd is of dat wil gaan doen binnen de JGZ.

Door ons netwerk vast te houden en uit te breiden, houden promovendi en gepromoveerden elkaar scherp en geïnspireerd!

Over de auteur

Femke de Bok

aios M+G

Femke de Bok is aios M+G, profiel jeugdgezondheidszorg (momenteel 1e fase) bij de NSPOH en GGD Groningen. Ze combineert haar opleiding tot jeugdarts sinds 2021 met promotie-onderzoek bij de afdeling Gezondheidswetenschappen in het UMCG, binnen een zogenaamd aioto-traject vanuit landelijk werkgever SBOH en ZonMw. Met deze leuke en uitdagende dubbelrol als aios en promovendus, wil ze een brug slaan tussen de JGZ-praktijk en de wetenschap. Maar bovenal is ze moeder van 2 zoons en woont ze met haar gezin in het mooie Groningen.

Lees meer over Femke de Bok E-mailen

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.