Nieuws 4 oktober 2017

Effectief werken bij conflictscheidingen

Conflictscheidingen eisen veel van (JGZ-)professionals: hoe kom ik achter wat speelt? Is er sprake van partnergeweld, dat in de helft van dit soort scheidingen voorkomt? Kom 26 en 27 oktober naar de conferentie ‘Effectief werken bij conflictscheidingen’ om effectiever met deze doelgroep om te gaan.

Over de conferentie
Op donderdag 26 en/of vrijdag 27 oktober 2017 wordt een conferentie georganiseerd over de aanpak van conflictscheidingen. De conferentie biedt een aantal interventies, methodieken en inzichten die je als professional kunt gebruiken om beter zicht te krijgen op aard en ernst van de aantijgingen en het geweld. Hierdoor is het mogelijk om met deze moeilijke doelgroep te blijven werken waarbij veiligheid geborgd is, de focus komt te liggen bij het belang van het kind en je als hulpverlener uit het conflict kunt blijven.

Aanwezige sprekers:                                                                                                                                                                                                       

  • Amy Holtzworth-Munroe, hoogleraar aan de University of Indiana, spreekt over screening op partnergeweld met de MASIC-interviewmethode.                 
  • Bill Eddy van het High Conflict Institute presenteert zijn kosteneffectieve interventie New Ways4Families, gericht op het aanleren van conflicthanteringsvaardigheden voor ouders.

Lees meer over het programma en aanmelden

Investeren in ouderschap
Het ouderschap is één van de grootste uitdagingen van het leven. Investeren in een positieve beleving van het ouderschap is een belangrijke beschermende factor voor het veilig en gezond opgroeien van kinderen. Als JGZ-professional heb je hierin een belangrijke rol. Lees meer over ouderschap en oudergericht kijken

Bekijk ook: 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.