Nieuws 24 oktober 2022

Eén digitale brievenbus voor wijzigingen aan de JGZ informatiestandaard

JGZ-organisaties kunnen vanaf nu alle verzoeken tot het wijzigen of doorontwikkelen van de JGZ informatiestandaard indienen via één ‘digitale brievenbus’: brievenbusISJGZ@VNG.nl. Deze route is het resultaat van een landelijke samenwerkingsovereenkomst waarin is vastgelegd hoe de governance en procedures voor wijzigingen aan de informatiestandaard Jeugdgezondheidszorg geregeld zijn. Zo is nu duidelijk wat nog geïmplementeerd moet worden, wat er nog aankomt en hoe daarover besloten wordt.

De betrokken partijen ActiZ, GGD GHOR Nederland, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), Nictiz, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en VZVZ tekenden afgelopen woensdag de samenwerkingsovereenkomst.

Ze worden in de jeugdgezondheidszorg dagelijks vastgelegd: digitale gegevens van (aanstaande) ouders/verzorgers, kinderen en jongeren die worden gezien en gesproken. Het is data die onder andere relevant is voor het zo optimaal mogelijk (blijven) aansluiten bij wat nodig is voor kind en gezin. Om de registratie eenduidig en gestructureerd vast te leggen werkt iedere organisatie met een informatiestandaard. Maar er is nog veel ruimte voor verbetering en vernieuwing. Wensenlijstjes vanuit JGZ-organisaties, gemeenten, het ministerie van VWS en het RIVM zijn lang en helderheid over onderhoud, doorontwikkeling en beheer ontbrak.

Wat houdt de nieuwe werkwijze in?

Alle verzoeken tot wijziging die te maken hebben met de huidige en nieuw te ontwikkelen Informatiestandaarden JGZ kunnen vanaf nu worden gemaild naar brievenbusISJGZ@VNG.nl. Dit postvak wordt gecoördineerd door een onafhankelijke ketenregisseur die de brievenbus beheert en alle strategische en tactische overleggen voorbereid en voorzit. Door deze werkwijze wordt voor alle partijen duidelijk welke wijziging wanneer verwacht kan worden. Andere planningen kunnen daarop afgestemd worden. Dit leidt voor alle deelnemende en uitvoerende partijen tot een voorspelbare en realistische planning.

Afstemming op landelijk niveau

Alle genoemde betrokken partijen zullen regelmatig bijeenkomen in strategische en tactische overleggen waarbij onder andere wordt gekeken naar wensen, de planning en de routekaart. Om te bepalen wat de impact zal zijn van een wijziging wordt een impactanalyse uitgevoerd.

Wat betekent dit voor jouw JGZ-organisatie?

  • Governance en beheer van de informatiestandaard JGZ als gezamenlijke verantwoordelijkheid en gezamenlijke regie van de ketenpartners binnen de JGZ.
  • Structuur, duidelijkheid en prioritering bij verzoeken tot aanpassing/(door)ontwikkeling  van de informatiestandaard JGZ met een verbeterd versiebeheer.
  • Een gestroomlijnd en inzichtelijk proces tussen  digitale systemen en de uitvoering JGZ.
  • Vanaf nu kun je vragen over en wijzigingen aan de informatiestandaard (zoals aan de basisdataset) sturen naar brievenbusISJGZ@VNG.nl.

Wat is een informatiestandaard?

Een informatiestandaard heeft als doel om op gestructureerde manier digitaal gegevens vast te leggen en tussen organisaties uit te wisselen. In een informatiestandaard worden afspraken vastgelegd om eenduidig en betekenisvol uitwisselen van informatie mogelijk te maken. Een informatiestandaard bestaat uit een inhoudelijk deel, dat gaat over wat en hoe de professional haar werkproces registreert, en een technisch deel.

De kracht van een informatiestandaard

Registreren in de jeugdgezondheidszorg

De jeugdgezondheidszorg registreert gegevens in het digitale dossier jeugdgezondheidszorg (DD JGZ). Het DD JGZ zorgt ervoor dat alle JGZ-professionals in Nederland in één dossier op vergelijkbare wijze bevindingen digitaal kunnen vastleggen over jeugdigen waar zij bij betrokken zijn. Over de manier van registreren van informatie zijn landelijk afspraken vastgelegd in de zogenoemde Basisdataset (BDS)JGZ.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.