Nieuws 18 september 2015

E-zine Extra contactmomenten adolescenten

Hey, alles chill?
Vinger aan de pols, oogje in het zeil. Welke term je ook gebruikt dat maakt niet uit, alles is goed. Want er is nu een extra contactmoment adolescenten, ofwel populair gezegd een puberspreekuur. Goed voor onze jong volwassenen want een beetje ondersteuning en advies kan geen kwaad op een leeftijd waarin chillen geen probleem is, maar een goede gezondheid toch wel?

Waarom het contact met jongeren
In een kwetsbare leeftijd waarin alles nieuw en spannend is, krijgen jongeren extra ondersteuning bij het kiezen voor een gezonde leefstijl. Alle onderwerpen die hen bezighouden komen aan bod, bijvoorbeeld: over- en ondergewicht, drank, drugs, seks en pesten. Maar ook hoe ga ik om met problemen en kan ik daar met iemand over praten? Goed om te weten is dat onderzoek aantoont aan dat gezonde jongeren langer zelfstandig kunnen deelnemen aan de maatschappij en op termijn minder zorg en ondersteuning nodig hebben. En voor nu geldt: ze presteren beter en zitten lekkerder in hun vel.

Hoe werkt het?
Eigenlijk dekt de term puberspreekuur niet de lading. Het is namelijk meer dan dat. In samenwerking met scholen, gemeenten, leefstijlinstituten zetten GGD’en en JGZ-organisaties zich in om aan te sluiten bij de leefwereld van de jongeren. Dat kan zijn door te chatten, websites, twitteren, lesmethodes, of een gesprek met de jeugdverpleegkundige op school. Daar kunnen jongeren praten en eventueel hulp inschakelen. Heel concreet dus. Dit lijkt simpel maar dit komt alleen tot stand door een goede en nauwe samenwerking tussen jongeren, ouders, school, leefstijlinstituten en de JGZ-organisaties.

Intensieve samenwerking
Het extra contactmoment levert meer op, dan alleen ‘contact’. Dit project heeft de JGZ-organisaties geïnspireerd om andere jeugdcontactmomenten onder de loep te nemen en lessons learned ook daar toe te passen. Met de focus op maatwerk, veilig en dichtbij. Door intensieve samenwerking zijn nieuwe projecten gestart, zoals: Jouwggd.nl, m@zl en het gebruik van de Gezonde School Aanpak. Typische voorbeelden van samen het wiel uitvinden.

Afsluiting van ondersteunend project
Het ondersteunende landelijke project stopt, maar uiteraard gaan alle initiatieven in heel Nederland door. Het Segbroek college in Den Haag was op 18 september gastheer van de feestelijke afsluiting van het ondersteunende project extra contactmoment adolescenten. Samen met de deelnemende partijen presenteerde GGD GHOR Nederland in aanwezigheid van staatssecretaris Van Rijn het e-zine:
Het extra contactmoment adolescenten

Eigentijds. Lokaal. Op maat.
In het e-zine staan alle cijfers, lessons learned en regionale initiatieven op een rij. Een prachtig overzicht van het project en interviews met professionals die onze jeugd een warm hart toedragen.
www.extracontactmomentadolescenten.nl

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.