Nieuws 31 januari 2014

Congres ‘Wat werkt voor de jeugd?’

Op 10 maart vindt het tiende Congres Jeugd in Onderzoek 2014 plaats met als thema: Wat werkt voor de jeugd? Met een terugblik op 10 jaar Jeugd in Onderzoek en een vooruitblik naar de betekenis van transitie en transformatie voor de effectiviteit van het jeugdstelsel. Na het plenaire programma kunnen deelnemers in vier deelsessies hun kennis verder verdiepen in een keur aan interactieve workshops, lezingen (inclusief discussie), korte presentaties en posterpresentaties.

Datum: 10 maart 2014

Locatie: NBC, Nieuwegein

Het congres wil de effectiviteit van de zorg voor jeugd in de praktijk bevorderen, van preventie tot en met curatie. Van gezin tot school en buurt. Wat heeft tien jaar onderzoek in de jeugdsector opgeleverd en zijn we erin geslaagd practice based evidence en evidence based practice dichter bij elkaar te brengen? Hebben we de verbinding kunnen leggen tussen praktijk, beleid en wetenschap? En wat zijn de opbrengsten voor jeugdigen en opvoeders?

Het programma start in de ochtend met 2 plenaire lezingen, verzorgd door Prof. dr. Tom van Yperen en Prof. dr. Kim Putters. Na het plenaire programma kunnen de deelnemers hun kennis verder verdiepen door een keur aan interactieve workshops, posterpresentaties, lezingen en debatten met de volgende thema’s:

  • Effectieve sturing
  • Effectiviteit en vakmanschap
  • Effectieve samenwerking
  • Effectieve verbinding tussen kennis en praktijk

Jeugd in Onderzoek is het jaarlijkse kenniscongres over (wetenschappelijk) onderzoek in de brede jeugdsector. Het congres richt zich op onderzoekers, stafmedewerkers, beleidsmedewerkers en managers werkzaam in de gehele jeugdsector. Dit betreft onder meer de jeugdgezondheidszorg, jeugdwelzijnswerk, onderwijs, opvoedingsondersteuning, jeugd-ggz, jeugd-LVG en de jeugdzorg. Daarnaast is het congres bedoeld voor onderzoekers, beleidsmedewerkers van gemeentelijke, provinciale en landelijke overheden en onderzoekers bij universiteiten en zelfstandige onderzoeksbureaus. Tevens richt het congres zich op kennisinstituten en gezondheid bevorderende instituten, cliëntenorganisaties, relevante beroepsverenigingen en landelijke en provinciale ondersteuningsinstellingen.

Het congres wordt georganiseerd door NCJ, NJi, TNO, RIVM en ZonM.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op de website van het congres. 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.