Nieuws 2 september 2016

Commentaarronde Richtlijn Uitvoering RVP 2017

Graag nodigen wij u uit om op het concept van de ‘Richtlijn Uitvoering RVP 2017’ te reageren. Dit kan tot 10 september 2016.

De ‘Richtlijn Uitvoering RVP 2017’  is een nieuwe professionele richtlijn en zal jaarlijks worden herzien. De richtlijn wordt vastgesteld door de professionals van het Rijksvaccinatieprogramma (jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en kinderartsen) samen met de brancheorganisaties en het RIVM. Deze Richtlijn Uitvoering RVP 2017 zal op 1 januari 2017 ingaan. De richtlijn vervangt dan zowel de ‘oude’ Uitvoeringsregels RVP als de RVP-richtlijn van het RIVM. Na deze algemene richtlijn zullen nog specifiekere richtlijnen volgen, onder andere over het vaccineren van prematuren en asielzoekerskinderen.

Wij vragen u als gebruiker (jeugdarts, jeugdverpleegkundige of kinderarts) deze concept Richtlijn Uitvoering RVP 2017 te bekijken en zo nodig van commentaar te voorzien. De inhoud komt  grotendeels overeen met eerdere richtlijnen/regels. Wij zijn naast suggesties voor de inhoud ook geïnteresseerd in suggesties voor de bruikbaarheid en verheldering van onduidelijkheden.   

Graag vernemen we uw soort commentaar (algemeen, inhoudelijk, tekstueel) en de aard van het commentaar (aanpassing, toevoeging, verwijdering) via het reactieformulier. Indien u een aanpassing of toevoeging heeft, horen we graag uw tekstvoorstel met (indien van toepassing) relevante referenties.

Een inlogcode voor het besloten gedeelte van de commentaarronde kunt u aanvragen door te mailen naar bcarmiggelt@ncj.nl.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.