Nieuws 31 maart 2021

CenteringZorg voor (aanstaande) Eritrese moeders: Cultuursensitieve aanpak tijdens de eerste 1000 dagen

Verloskundigen ervaren dat ze geen goede zorg kunnen bieden aan zwangeren die uit Eritrea komen. Daarom werd voor deze vrouwen groepsgewijze en cultuursensitieve CenteringZorg ontwikkeld. Sinds de corona-uitbraak bieden verloskundige Anne Bedaux en cultuur mediator Amy Welde Selase deze groepen online aan, waardoor alle Eritrese zwangeren in Nederland kunnen meedoen. Dit jaar willen ze ook bijeenkomsten ontwikkelen voor de eerste twee jaar na de geboorte. “Wij zijn op zoek naar professionals die ons hierbij willen helpen.”

Eritrese zwangeren spreken vaak nog geen Nederlands, ze weten nog weinig van de Nederlandse cultuur en geboortezorg, en het verschil met hun eigen land is groot. Tegelijk is het een heel kwetsbare groep in de geboortezorg: zwangere vluchtelingen in Nederland lopen meer risico op moedersterfte, babysterfte en complicaties rond zwangerschap en geboorte. Het is daarom extra belangrijk dat deze zwangeren op tijd in beeld zijn en weten bij welke klachten ze de verloskundige moeten bellen. Ook is het natuurlijk belangrijk dat zij weten wat Jeugdgezondheidszorg is en met welke vragen ze hier later terecht kunnen.

Wat houdt CenteringZorg in?

Alle hulpverleners die met Eritrese zwangeren werken, kunnen de Eritrese vrouwen doorverwijzen naar Centering Zorg (Anne en Amy) voor gratis groepsgewijze zorg in eigen taal en cultuur. Of ze een verblijfsvergunning hebben maakt daarbij niet uit. Tijdens tien bijeenkomsten praten de vrouwen met elkaar over thema’s rond zwangerschap, bevalling en kraamperiode die voor hen relevant zijn. Zo wordt bijvoorbeeld gesproken over wie ze kunnen bellen als ze vragen hebben of als de bevalling begint. Ook komen thema’s als huiselijk geweld, leefstijl, anticonceptie en besnijdenis aan bod.

CenteringZorg voor Eritrese zwangeren is winnaar van de Avicennaprijs 2020. Deze stimuleringsprijs wordt om de twee jaar uitgeloofd aan een project dat een bijzondere bijdrage levert aan het verbeteren van de gezondheid van mensen met een migratieachtergrond in Nederland.

Doel 2021: Centering zorg uitbreiden tijdens eerste 1000 dagen

Amy en Anne willen de online CenteringZorg uitbreiden met bijeenkomsten vanaf de geboorte tot het kindje 2 jaar oud is. “Ook deze zorg zal aansluiten bij de behoeften van Eritrese ouders. We hopen dat deze sessies Eritrese ouders beter zullen ondersteunen tijdens het opvoeden van een kindje in Nederland. We zijn op zoek naar professionals die het leuk vinden om op vrijwillige basis input te geven voor het vormgeven van deze CenteringOuderschap-bijeenkomsten. Hiervoor zullen wij een brainstormsessie organiseren.”

Denk jij met jouw expertise waardevolle input te kunnen geven voor het vormgeven van Centering zorg voor Eritrese ouders? Heb je vragen of wil je iemand aanmelden? Stuur een e-mail naar CPEritrea@gmail.com

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van CenteringZorg.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.