Blog 30 oktober 2019

‘Waar is nummer 9?’ Geen kind meer de dupe van armoede

“Ik heb mijn hele leven het gevoel gehad dat ik er niet bij hoorde”, zegt Martin. “Je voelt je eigenlijk net zo minderwaardig en net zo vies als je omgeving, terwijl, dat is helemaal niet zo. Maar als iemand dat vertelt, je wordt zo hard afgerekend op je situatie dat je je daar ook helemaal mee vereenzelvigt”, vertelt Wendie. Wat heb je nog over als je de menselijke waardigheid dreigt te verliezen?

Armoede zet juist dit op het spel. Het maakt mensen ziek en ze voelen zich minderwaardig. Het zorgt ervoor dat sommige levens korter duren en de kwaliteit van het leven voor een lange periode schaadt. Stress die het leven in (structurele) armoede voor kinderen met zich meebrengt, kan zorgen voor Early Life Stress; chronische stress die op latere leeftijd grote negatieve gevolgen kan hebben voor de psychische en lichamelijke gezondheid. Dat blijft niet enkel tot één generatie beperkt. Problemen worden van generatie op generatie overgedragen. We kunnen dit stoppen en generaties kinderen helpen zich wel veilig en gezond te ontwikkelen.

Alliantie Kinderarmoede: geen kind meer de dupe van armoede

378.000 kinderen in Nederland groeien op in armoede, dat is 1 op de 9 kinderen. Deze kinderen voelen zich machteloos en eenzaam. Ze maken zich zorgen of er wel geld is voor eten. Ze  voelen stress bij hun ouders die opvoeden in schaarste en zijn zelf ook gespannen en kunnen zich moeilijker concentreren op school. Omdat opgroeien in (structurele) armoede nooit te rechtvaardigen is en wij allen een plicht hebben om menselijke waardigheid te bewaken, beschermen en bevorderen hebben Missing Chapter Foundation, Alles is Gezondheid en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid de Alliantie Kinderarmoede opgericht. We streven één doel na: in 2030 zijn de kinderen niet de dupe van armoede en er zijn geen nieuwe gezinnen meer die in (structurele) armoede vervallen. De komende periode willen wij vier concrete resultaten boeken:

  1. Ieder kind dat in armoede opgroeit krijgt een perspectiefplan, gemaakt in samenspraak het kind.
  2. Niet over maar met ervaringsdeskundigen én kinderen spreken. Zij doen dat graag met politiek, bestuur, beleid of uitvoering. Nodig ons uit. Géén uitnodiging zullen we overslaan.
  3. Regionale campagnes en bijeenkomsten organiseren over (de impact van) armoede voor bewustwording van de omvang en de gevolgen van armoede. Zodat niemand meer wegkijkt.
  4. Minstens 20-25 gemeenten helpen met de (door)ontwikkeling van een ketenaanpak kinderarmoede.

Geen bruggenbouwer maar landschapsarchitect

Om ons doel te bereiken moeten we voorkomen dat we niet alleen bruggen bouwen tussen verschillende initiatieven en partijen. Een integrale en inclusieve aanpak van kinderarmoede vraagt namelijk om een geheel nieuw landschap waarbij kinderen en hun gezinnen centraal staan. De alliantie is dus géén bruggenbouwer, maar landschapsarchitect. We gaan gezamenlijk waarde creëren, waarbij 1 en 1 écht 3 is. Inmiddels gaan bijna 200 organisaties uit het bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld, publieke organisaties en overheden hiermee starten.

Armoede gaat ons dus allemaal aan. We worden immers geboren als gelijken onder elkaar. Ieder van ons krijgt bij de geboorte de menselijke waardigheid als grondrecht, een recht dat door ieder van ons ten alle tijden op te eisen is. We hopen dat deze maatschappelijke beweging de komende jaren blijft groeien en het nieuwe landschap creëert waar preventie generaties redt.

Er staat veel op het spel. U kunt ons helpen en wij kunnen uw hulp goed gebruiken! Ga naar www.alliantiekinderarmoede.nl om onze missie te lezen en om te zien hoe u kunt bijdragen. Zowel publieke als private organisaties kunnen zich de bij de Alliantie Kinderarmoede aansluiten.

Over de auteur

Igor Ivakic

directeur

Over Igor Ivakic

Igor is sinds oktober 2015 directeur van het NCJ. Zijn missie is dat ieder kind in Nederland gezond en veilig kan opgroeien. Hij wil samen met de JGZ-sector laten zien dat je maatschappelijke epidemieën, zoals kindermishandeling, schoolverzuim en armoede, beter beheersbaar kunt maken door stevige inzet op preventie.

Igor heeft een achtergrond als maatschappelijk werker en socioloog. Hij werkte onder andere bij de rijksoverheid als management consultant en bij diverse maatschappelijk organisaties zoals Stichting Lezen & Schrijven en VluchtelingenWerk Nederland. Ook vervult Igor verschillende bestuursfuncties in de sociaal-maatschappelijke sector.

Door binnen de JGZ de krachten te bundelen, wil hij meer impact creëren. Zijn focus ligt dan ook op het maken van verbindingen binnen de JGZ, maar ook tussen de JGZ en alle partijen daaromheen.

Lees meer over Igor Ivakic E-mailen Bellen Ga naar LinkedIn

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.