Blog 17 mei 2019

Samen slimmer en impactvoller

Onverwachts komt soms alles bij elkaar en vallen alle puzzelstukjes op hun plek. Slimme samenwerking tussen het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en Platform 51 (PL51) is een feit geworden. Vanaf nu gaan wij samen voor een impactvolle innovatiepraktijk in de sector waar de experts in preventie werken.

Wij zijn het landelijke innovatiecentrum voor de jeugdgezondheid. Onze, door de sector breed gedragen richting voor de komende jaren blijft een resultaat- en impactvolle bijdrage te leveren aan een sterke en relevante preventie voor de jeugd. Dat doen we door zich in te zetten voor het optimaliseren van de kansen voor de jeugd in Nederland om zo gezond en veilig op te groeien. Daarbij spelen wij in op trends en maatschappelijke ontwikkelingen. Als verbindende schakel tussen beleid, wetenschap, onderwijs en uitvoeringspraktijk smeden we krachtige bondgenootschappen. Dat doen we met o.a. de JGZ Preventieagenda en de JGZ Techagenda. Maar ook bijvoorbeeld met de Alliantie Kinderarmoede en de samenwerking met de St. Lezen & Schrijven bij het vroeg signaleren van laaggeletterdheid. Afgelopen jaren heeft het NCJ haar innovatiefunctie ingezet op het verbinden van het netwerk van innovators in het veld en daarmee versterken van de draagvlak voor innovatie. Tegelijkertijd creëerden we een landelijke werkplaats voor het initiëren van nieuwe initiatieven. Ontwikkeling van de landelijke monitor Jeugd in Beeld (JIB), een documentaire over ouderschap ‘Ticket to the tropics’, Richtlijnenspel respectievelijk Richtlijnenapp, en het 24/7 platform voor Ouders zijn daar de goede voorbeelden van. Met het innovatieatelier is er in afgelopen jaren een divers en creatief netwerk van professionals ontstaan die innoveren en vernieuwen lokaal en landelijk met elkaar verbinden.

P51 was een regionaal initiatief van het CJG Rijnmond. Het doel van het platform was initieel het innovatievermogen van het CJG Rijnmond te ontsluiten en te vergroten en zo eigen dienstverlening op een hoger niveau te brengen. In de korte en beperkte tijd heeft het platform zich kunnen ontwikkelen tot een broedplaats van relevante ideeën, concepten en producten. P51 leverde diverse innovaties op, zoals Luna de Robot, de workshop ‘Dromen vangen’, de Ouderschapsaftelkalender. Dat is niet enkel relevant voor het CJG Rijnmond maar ook breder. Daar komen de ambities van het NCJ en het P51 bij elkaar.

Vanaf nu is P51 onze innovatielabel. Samen met de sector gaan we P51 impactvol maken. Al onze lopende en nieuwe innovatietrajecten brengen we onder deze label. Onze ambitie reikt verder. We zien voor ons een sterke landelijke kennisfunctie over en van innovatie & technologie in relatie tot de preventie voor de jeugd. Samen met de vernieuwers uit het veld gaan we innovaties ontwikkelen; of het ontwikkelde op te schalen en/of door te ontwikkelen. We hebben dus baat bij sterke lokale initiatieven en een rijk ecosysteem. Innoveren landelijk is immers géén substituut voor het lokale. Het landelijke platform zal uitgroeien tot de vuurtoren voor al die varende innovaties in de zee van de preventie voor de jeugd. De lokale initiatieven kunnen op deze manier beter en steviger ankeren aan de landelijke kenniswerkplaats. Zo krijgen ze meer zuurstof voordat ze het lokale weer induiken. Dat betekent dus ook dat we innovaties van onderop zullen gaan stimuleren en waar nodig aanjagen. Met de sterke ambitie om samen met P51 bij te dragen aan de ontwikkeling, borging en professionalisering van de JGZ op het terrein van innovatie & technologie. Voor de beste jeugdgezondheid voor elk kind.

Wij gaan aan de slag. Jij ook? Laten we dus snel en slim samenwerken.

Over de auteur

Igor Ivakic

directeur

Over Igor Ivakic

Igor is sinds oktober 2015 directeur van het NCJ. Zijn missie is dat ieder kind in Nederland gezond en veilig kan opgroeien. Hij wil samen met de JGZ-sector laten zien dat je maatschappelijke epidemieën, zoals kindermishandeling, schoolverzuim en armoede, beter beheersbaar kunt maken door stevige inzet op preventie.

Igor heeft een achtergrond als maatschappelijk werker en socioloog. Hij werkte onder andere bij de rijksoverheid als management consultant en bij diverse maatschappelijk organisaties zoals Stichting Lezen & Schrijven en VluchtelingenWerk Nederland. Ook vervult Igor verschillende bestuursfuncties in de sociaal-maatschappelijke sector.

Door binnen de JGZ de krachten te bundelen, wil hij meer impact creëren. Zijn focus ligt dan ook op het maken van verbindingen binnen de JGZ, maar ook tussen de JGZ en alle partijen daaromheen.

Lees meer over Igor Ivakic E-mailen Bellen Ga naar LinkedIn

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.