Blog 7 januari 2019

En nú komt het op jou en mij aan…

In 2018 werkten we knetterhard om met elkaar en onze bondgenoten het verschil te maken. Voor ieder kind individueel én voor de collectieve gezondheid van de jeugd.

Zijn we er dan?

Met de JGZ Preventieagenda vroegen we veel aandacht voor de pijlers hechting, ouderschap, weerbaarheid en gezondheid om te strijden tegen kindermishandeling, schoolverzuim en armoede. De opkomst bij NCJ bijeenkomsten zoals Kennis on Tour was hoog en de dialogen levendig! Er ontstond een kritisch en dynamisch gesprek over de ‘Stresstest’ en Early Life Stress bij kinderen met AD voorpaginanieuws. En hoe gaaf was de betrokkenheid en beleving rond het JGZ-Richtlijnenspel, waarmee spelenderwijs kennis up-to-date blijft. Met de JGZ Techagenda werd hard gewerkt aan het maken van sterke online verbindingen met ouders en gekeken naar kansen om de handelaren in onzekerheid met hun fake nieuws irrelevant te maken. ‘Doen wat werkt’ werd door de toenemende inzet van effectieve interventies steeds minder een holle frase. Anderen realiseerden zich beter hoe belangrijk preventie is voor het halen van hun doelen. Innovatie in de jeugdgezondheid is géén bijzaak meer. Zijn we er dan? Nog lang niet!

Aan zet

En nú komt het op jou en mij aan. Alle ogen zijn nu op ons gericht. Ik zie dat de publieke aandacht voor preventie groeit. Politiek lijkt steeds meer oog te hebben voor de collectieve bescherming en bevordering van de gezondheid van de jeugd. Dat is motiverend voor elke public health professional. De kennis over de eerste 1000 kritieke dagen van het prille leven van een mens geeft ons ondubbelzinnig inzicht in hoe ongelooflijk belangrijk de plaats waar de wieg staat is voor de latere gezondheid en het welzijn. Negatieve gevolgen van onder andere armoede, de toenemende prestatiedruk en de negatieve effecten van Early Life Stress geven de urgentie aan om oplossingen in de preventie te zoeken. De Rijksoverheid heeft met het actieprogramma ‘Kansrijke Start’ en het ‘Preventieakkoord’ terecht gehoor gegeven aan de signalen uit de maatschappij. Met daarbij breed draagvlak in Den Haag voor het belang van vaccineren en het belang van borstvoeding geeft aan dat bescherming en bewaking van de volksgezondheid en de bevordering van preventie zeer relevant is geworden in het politieke domein. Wij zijn dus aan zet.

Impactvolle praktijk van de jeugdgezondheidszorg

Samen maken we deel uit van een waardengemeenschap waar verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid, professionaliteit, compassie en betrokkenheid drijvende krachten zijn achter ons leiderschap. In het belang van elk kind en in het belang van de volksgezondheid. De stille krachten van de jeugdgezondheidszorg leveren keer op keer wat ze beloven. En soms moet je de stilte verbreken en je stem laten horen, omdat het belang van generaties in geding is. ‘Wees niet stil, wij zijn met velen’, zoals Minister Kaag het onlangs in haar Abel Herzberg Lezing verwoordde. Ik weet niet of we ons voldoende realiseren hoe indrukwekkend de impactvolle praktijk van de jeugdgezondheidszorg is. Het redt generaties en daar mag Nederland trots op zijn. De jeugdgezondheidszorg is de hoeksteen van de publieke gezondheid. Het is echter niet vanzelfsprekend dat dit ook zo blijft. Het is voor velen aanpoten. Schaarste aan middelen, zwaardere en complexere problematiek, lange wachtlijsten in de jeugdhulp en gebrek aan krachtige samenwerkingen in de keten maken het niet makkelijk. Ik zie tegelijkertijd steeds meer gemeenten de jeugdgezondheid op hun politieke agenda zetten. Ik hoop dat die aandacht zich vertaalt naar duurzame investeringen in een gezonde jeugd.

Help ons nog beter te worden

Daar gaan we in 2019 voor. Samen. Ik reik je mijn hand. Het NCJ is er ook voor jou. Wij zijn samen deelgenoot in een transformerende wereld. Mijn collega’s en ik staan tot jouw dienst. Wij zijn je bondgenoot bij het opzetten van een slimme samenwerking (#SlimmeSamenwerkingloont). Wij helpen je bij de versterking van je impactvolle praktijk (#ImpactvollePraktijk). Onze kennis en kunde staat ter beschikking om jouw waardengedreven vakmanschap (#WaardevolVakmanschap) blijvend te ontwikkelen. Jouw vertrouwen in ons is ons bestaansrecht. Help ons nog beter te worden in het waarmaken van jouw ambities.

Ik wens je een gezond en gelukkig 2019!

Over de auteur

Igor Ivakic

directeur

Over Igor Ivakic

Igor is sinds oktober 2015 directeur van het NCJ. Zijn missie is dat ieder kind in Nederland gezond en veilig kan opgroeien. Hij wil samen met de JGZ-sector laten zien dat je maatschappelijke epidemieën, zoals kindermishandeling, schoolverzuim en armoede, beter beheersbaar kunt maken door stevige inzet op preventie.

Igor heeft een achtergrond als maatschappelijk werker en socioloog. Hij werkte onder andere bij de rijksoverheid als management consultant en bij diverse maatschappelijk organisaties zoals Stichting Lezen & Schrijven en VluchtelingenWerk Nederland. Ook vervult Igor verschillende bestuursfuncties in de sociaal-maatschappelijke sector.

Door binnen de JGZ de krachten te bundelen, wil hij meer impact creëren. Zijn focus ligt dan ook op het maken van verbindingen binnen de JGZ, maar ook tussen de JGZ en alle partijen daaromheen.

Lees meer over Igor Ivakic E-mailen Bellen Ga naar LinkedIn

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.