Nieuws 19 maart 2018

Benut expertise Integrale Vroeghulp

De transities van afgelopen jaren hebben tot veel dynamiek en veranderingen geleid binnen de zorg aan het jonge kind. Dit geldt ook voor Integrale Vroeghulp, met als gevolg verschil in lokale en regionale invulling. Dit kan ten koste gaan van de opgebouwde expertise en samenwerking. Wat is nodig om dat te voorkomen? Vakblad Vroeg publiceerde hier een artikel over in de editie van maart.

De kern van IVH is de multidisciplinaire benadering van de vraag van kinderen met ontwikkelingsproblemen en hun ouders. De bundeling van expertise en samenwerking van professionals en organisaties binnen en tussen domeinen is cruciaal voor de doel-
groep. Bij dit alles worden ouders steeds ondersteund door een casemanager. Deze coördineert alle hulp en zorgt ervoor dat de verschillende betrokkenen samenwerken en van elkaars werk op de hoogte zijn.

Lees het volledige artikel (verschenen in Vakblad Vroeg nr. 1-2018) > 

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.