Nieuws 31 juli 2018

Artsencoalitie KNMG pleit voor VoorZorg in elke gemeente

Op 2 juli heeft de KNMG het afwegingskader kindermishandeling en huiselijk geweld namens het cluster artsencoalitie officieel aangeboden aan minister Hugo de Jonge (VWS). Ook heeft de artsencoalitie vanuit haar kennis van de praktijk punten ingebracht voor het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer op 21 juni 2018 over de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. In een position paper pleit artsencoalitie KNMG onder andere voor het beschikbaar stellen van VoorZorg in elke Nederlandse gemeente.

Daarnaast pleit de artsencoalitie voor:

  • optimalisering van de samenwerking tussen artsen en Veilig Thuis: voor het effect van het afwegingskader op de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld is goed functioneren van Veilig Thuis cruciaal;
  • stimulering van goede verbindingen tussen de jeugdgezondheidszorg en sociale wijkteams en jeugdteams.

Lees meer in het KNMG dossier Kindermishandeling en huiselijk geweld en lees het position paper

VoorZorg
VoorZorg is een opvoed-, leefstijl, gezondheids- en ontwikkelingsondersteuningsprogramma, gericht op jonge vrouwen die zwanger zijn van hun eerste kind en weinig of geen opleiding hebben genoten. Zij krijgen preventieve verpleegkundige ondersteuning tijdens hun zwangerschap en de eerste twee levensjaren.

Lees alles over VoorZorg >

Aanpak van Kindermishandeling in de JGZ
Het is belangrijk dat je als JGZ-professional kennis hebt van preventie van kindermishandeling. Het actieplan Kindermishandeling helpt JGZ-organisaties om kindermishandeling aan te pakken. De ambitie is om kindermishandeling met tien procent terug te brengen in 2020 (ten opzichte van 2016).

Lees alles over de aanpak van Kindermishandeling in de JGZ >

Artsenfederatie KNMG

Artsenfederatie KNMG is een federatieve vereniging met acht aangesloten partners (zeven beroepsverenigingen en De Geneeskundestudent). De KNMG heeft hiermee een achterban van ruim 59.000 artsen en studenten geneeskunde. Artsen die lid zijn van een federatiepartner, zijn automatisch aangesloten bij de KNMG.

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.