Nieuws 26 maart 2019

Alliantie Kinderarmoede Nederland gelanceerd met 100 partners

Publieke private en maatschappelijke partijen slaan handen ineen om kinderarmoede in Nederland tegen te gaan.

Vandaag is bij het NIBC in Den Haag de Alliantie Kinderarmoede Nederland gelanceerd. De opening werd verricht door Staatssecretaris Sociale Zaken & Werkgelegenheid Tamara van Ark. Dit is het grootste publiek privaat maatschappelijk offensief tegen de effecten van kinderarmoede in Nederland. Meer dan 100 partners hebben vandaag een convenant ondertekend waarmee ze beloven om een actieve en concrete bijdrage te leveren aan het gezamenlijke doel: de effecten van kinderarmoede tegengaan.

Zo gaat Aldi uiterlijk per 2020 vanuit hun winkels brood doneren aan scholen, Ingrado heeft signalering van kinderarmoede geïntegreerd in de aanpak voor schoolverzuim. Zwitsal gaat gratis producten aanbieden aan gezinnen onder de armoedegrens. De lancering Alliantie Kinderarmoede werd onder leiding van Laurentien van Oranje kracht bijgezet door de dialoog met kinderen en ervaringsdeskundigen. De eerste publicatie van ‘Samen tegen Kinderarmoede’ met inzichten over effecten van kinderarmoede, de namen en beloften van partners werd uitgereikt aan de aanwezigen in bijzijn van Mariëtte Hamer (voorzitter SER) en de kinderombudsman Margrite Kalverboer. De Alliantie Kinderarmoede wil met de ondertekening van deze belofte een stevige doelstelling nastreven: dat er in 2030 geen kinderen meer onderhevig zijn aan de effecten van kinderarmoede. Organisaties die ook hun bijdrage willen leveren kunnen zich aanmelden via www.alliantiekinderarmoede.nl.  

Naar de website van de Alliantie Kinderarmoede >

Download het boekje ‘Samen tegen kinderarmoede’ >

De Alliantie Kinderarmoede is een initiatief van Alles is Gezondheid, Missing Chapter Foundation en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Laurentien van Oranje (Oprichter Missing Chapter Foundation) is blij met de unieke bijdrage van de meer dan 100 partners: “De kracht van deze alliantie is de verbinding tussen heel veel initiatieven. Alleen door nauwe samenwerking, juist ook met andere allianties en coalities, kunnen we armoede van kinderen in gezinnen duurzaam aanpakken. En uiteraard denken kinderen steeds mee en luisteren we goed naar hun inzichten, gevoelens en ideeën. Ze houden alle partners scherp over wat er leeft binnen kinderen en hun gezin en waar de diepere behoeften liggen. Daarmee leggen ze de basis van duurzame oplossingen.”

Igor Ivakic (directeur Nederlands Centrum Jeugdgezondheid) voegt hieraan toe: “Elk kind heeft recht op een gezonde en veilige ontwikkeling. Armoede schaadt dit belang. Er is een krachtig vaccin nodig om deze maatschappelijke epidemie te bestrijden. Met deze alliantie smeden we een uniek bondgenootschap dat bereid is het eigen belang ondergeschikt te maken aan het belang van het kind.”

Kinderombudsman Margrite Kalverboer:”Postcode zegt meer over waar kinderen terecht komen dan de CITO-score.”

Concrete bijdrages

Meer dan 100 partners hebben vandaag een convenant ondertekend waarmee ze beloven om een actieve en concrete bijdrage te leveren aan het gezamenlijke doel: de effecten van kinderarmoede tegengaan. Om te bereiken dat kinderen niet meer de dupe van armoede zijn en geen nieuwe gezinnen in armoede vervallen, gaat Menzis zich bijvoorbeeld inzetten om een regeling aan te bieden aan 1200 bij Menzis ingeschreven gezinnen in de bijstand, met in totaal 1720 kinderen die kampen met zorgpremieschulden. Die regeling houdt in dat met deze gezinnen haalbare afbetalingsregelingen tot stand komen, zodat na verloop van tijd bestaande restschulden (bij Menzis een kleine drie miljoen euro) bij de zorgverzekeraar kunnen worden kwijtgescholden. Ook gemeente Hoogeveen biedt onder andere (financiële) steun.

De gemeente zorgt dat kinderen en jongeren ondanks financiële problemen kunnen meedoen aan de maatschappij en sociale activiteiten. Middels de oprichting van het Jeugdfonds sport en cultuur, het aanbieden van een kindpakket en Stichting leergeld.

Uitgeverij Lemniscaat ondersteunt de leesbevorderingscampagne “Geef een (prenten)boek cadeau!” met als missie alle kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien tussen de boeken. Door de nadruk te leggen op ‘geven’, hoopt de stichting alle kinderen te bereiken, ook de kinderen die, om wat voor reden ook, thuis geen boeken hebben.

Brancheorganisatie Ingrado richt zich op de bescherming van het recht op onderwijs en ontwikkeling van jongeren. Zij hebben een methodische aanpak voor schoolverzuim ontwikkeld waarbij de signalering van kinderarmoede is opgenomen. 

Supermarktketen Aldi streeft ernaar dat geen enkel kind met honger in de klas zit. Zij gaan uiterlijk per 2020 vanuit de winkels brood doneren aan scholen. Hiermee kunnen de scholen kinderen in armoede voorzien van een ontbijt of lunch. Zo wordt geen enkel kind belemmerd in zijn of haar (talent)ontwikkeling. Voor meer informatie over alle partners en hun bijdrage zie: www.alliantiekinderarmoede.nl.

Effecten van Kinderarmoede  

In Nederland groeien maar liefst 378.000 kinderen en jongeren op in armoede. Dat betekent dat 1 op de 9 kinderen lijden onder de directe effecten van kinderarmoede zoals geen eten en schoolspullen kunnen kopen. De effecten leiden tot gezondheidsklachten op langere termijn. Ook de geldzorgen van ouders resulteren in stress bij kinderen. Er is daarnaast een reëel risico op sociale uitsluiting door het niet deelnemen aan sociale activiteiten om financiële redenen. Hans Christiaanse (namens Alles is Gezondheid) legt het belang van de Alliantie uit; “We weten dat opgroeien in armoede vaak leidt tot fysieke of psychische klachten. Ook op latere leeftijd lopen deze kinderen grote gezondheidsrisico’s. Als Nederland echt gaat voor een gezonde generatie, laten we ons dit toch niet gebeuren?’’

Initiatiefnemers

De Alliantie Kinderarmoede is ontstaan vanuit de samenwerking tussen Alles is Gezondheid, Missing Chapter Foundation en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). De Alliantie Kinderarmoede zet samenwerkingen tussen verschillende organisaties op om nieuwe, creatieve en slimme oplossingen te bedenken voor de aanpak van kinderarmoede. Iedere organisatie levert een concrete bijdrage om de effecten van kinderarmoede terug te brengen naar nul. Na de lancering van vandaag zal de Alliantie Kinderarmoede erop toezien en zorgdragen dat de initiatieven van de partners per branche kunnen groeien zodat er een synergie-effect ontstaat. Voor meer informatie zie www.alliantiekinderarmoede.nl.

Bekijk ook:

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.