Nieuws 9 december 2021

Alledaagse veerkracht van tieners

In een ontwerpend onderzoek, uitgevoerd door ideate voor het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, verzamelden we de verhalen van kinderen van 9-14 jaar (hierna: tieners) rondom alledaagse veerkracht.

Er is veel onderzoek en aandacht voor de veerkracht van kinderen die lastige en uitzonderlijke situaties meemaken. Een leer- of taalachterstand, geweld of verwaarlozing thuis. Echter hebben kinderen elke dag veerkracht nodig. Bijvoorbeeld als ze vallen op het schoolplein, buiten worden gesloten van een speelafspraak of een onvoldoende halen voor rekenen. Welke hulpbronnen of coping mechanismen grijpen ze dan aan? Wat kan het NCJ in samenwerking met partners doen om de alledaagse veerkracht van tieners aan te jagen? We voerden een ontwerpend onderzoek uit naar de alledaagse veerkracht van tieners. Met de tieners zelf en we gebruikten daarbij de voor dit doel ontwikkelde dilemma-kaarten.

Bekijk de rapportage: De Veerkracht van Tieners>

Bevindingen

Tieners lijken zeer goed in staat om, met geringe begeleiding, het gesprek over alledaagse dilemma’s te voeren. De werkvorm met de kaarten is ondersteunend aan het gesprek en biedt een kader waarbinnen een dergelijk gesprek op school kan plaatsvinden. Voor leerkrachten en docenten biedt deze werkvorm ook ondersteuning. Het ontwerpend onderzoek nodigt uit om verder te zoeken naar mogelijkheden om in de omgeving van tieners te zoeken naar mogelijkheden om de weerbaarheid van kinderen te versterken. Het versterken van de context zorgt er voor dat alle tieners kunnen profiteren van een aanpak en voorkomt dat tieners op individuele tekorten moeten worden geïncludeerd. In het onderzoek hebben we tenslotte ook ideeën voor een vervolg besproken.

Zelf aan de slag met veerkracht en weerbaarheid voor alle tieners?

Op veel plekken worden initiatieven ontplooid om de sociale omgeving voor kinderen te verbeteren. Initiatieven als de Gezondste basisschool van de toekomst, vreedzame scholen en Welbevinden op School zorgen voor een steeds betere omgeving. De onderzoeksopzet bracht een aantal werelden samen: die van designonderzoek, onderwijs, opleidingen en jeugdgezondheid. Heb je een project waarin je die andere partners nodig hebt, zoek dan contact. Wil je meewerken aan het ontwikkelen van een steeds ondersteunender omgeving op school, in de thuissituatie en in de buurt? Laat het weten en zoek daarin de samenwerking. Wellicht kunnen we elkaar daarin versterken en helpen.

Verder lezen?

In bijgevoegde rapportage presenteren we kort het doorlopen proces, de belangrijkste inzichten uit het onderzoek en drie potentiële vervolgrichtingen om alledaagse veerkracht onder tieners te stimuleren – in samenwerking met relevante partijen.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.