Nieuws 10 december 2014

Aan de slag met zorgpaden in de JGZ

Zorgpaden in de jeugdgezondheidszorg leiden tot een centralere plaats voor de ouders en jeugdigen en meer inzicht in het proces van zorgverlening.

 In Zeeland is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en toepasbaarheid van het gebruik van zorgpaden in de Jeugdgezondheidszorg. Uit dat onderzoek komt naar voren dat zorgpaden leiden tot de gewenste verbetering: een centralere plaats voor de ouders en jeugdigen en meer inzicht in het proces van zorgverlening. De nieuwe benadering sluit ook aan bij de veranderingen in de zorg voor kinderen en jongeren, zoals in de nieuwe Jeugdwet. Voor Jeugdgezondheidszorginstanties en Centra voor Jeugd & Gezin is het dus interessant om aan de slag te gaan met zorgpaden. Maar hoe doe je dat? En waar begin je?

Draaiboek

Om organisaties te helpen bij het implementeren van zorgpaden, is een draaiboek  opgesteld. Stap voor stap neemt het draaiboek je mee in het vormgeven van de al ontwikkelde zorgpaden (zorgpad ‘e-consulten’ en zorgpad ‘module opvoeding’). Maar het geeft bijvoorbeeld ook handvatten om een nieuw zorgpad op te zetten en hoe een verandertraject in te zetten met JGZ-professionals.

Ga de uitdaging aan

Het draaiboek schetst alle inzichten die zijn opgedaan tijdens het onderzoek. Want het implementeren van zorgpaden brengt de nodige uitdagingen met zich mee, blijkt wel. Uitdagingen die we aan moeten gaan, want alleen daardoor blijft de Jeugdgezondheidszorg één van de meest effectieve instrumenten in de preventieve gezondheidszorg.

Meer informatie

Meer weten over het onderzoek? Lees dan verder op de website van Zorgpaden in de JGZ of ZonMw (resultaten onderzoek en implementatie).

 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.