Blog 8 januari 2021

2021: het jaar van veerkracht en dapperheid!

Er is veel gezegd over 2020. Het werd een ongewoon jaar vol compassie. Analyses over een gebrek aan menselijke maat bij beleid en uitvoering zijn gemaakt. De consensus dat de neoliberale experimenten van de overheid meer kwaad dan goeds hebben aangericht is er. Er is een zorglandschap ontstaan dat niet bij machte is om de meest kwetsbare kinderen voldoende te beschermen. Het leven van een opgroeiend kind lijkt op een diagnose plakboek met opgedrongen zorg- en hulpconsumptie.

Kansengelijkheid dreigt een museumstuk te worden. Ik maak geen woord meer vuil aan 2020. Laten we ons richten op 2021: het jaar van veerkrachtige en dappere professionals. 2021 is jullie jaar!

Voor het bouwen aan veerkrachtige generaties zijn veerkrachtige en dappere mensen nodig die de geitenpaadjes bewandelen. Zij maken de wegen vrij en creëren nieuwe paden voor anderen op het terrein van impactvolle praktijk, slimme samenwerking en waardevol vakmanschap.

Domweg gelukkig in ‘de Dapperstraat’

De dapperen onder ons bieden vanuit hun vakmanschap een brede blik op de jongste generaties en zoeken actief naar de verbinding met de ander. Onthoud het woord vakhybridisatie, de nieuwe uitdaging van praktijk en wetenschap. De vakgebieden, zoals antropologie, robotica, sociofysica en ethiek zullen een plek krijgen in het vakmanschap nieuwe stijl. Zij die dapper zijn, hebben het niet over arbeidsmarkttekorten, maar lanceren een ambitieuze techagenda voor de jeugd. Met een moonshot dat er in 2035 ten minste 50% van de huidige kerntaken door technologie zelfstandig uitgevoerd worden. Zo bereiden we organisaties  voor op de toekomst en bouwen we samen aan veerkrachtige generaties. Mensen maken nog steeds het verschil.

De dappersten helpen de overheid actief om haar nieuwe rol te vinden. De overheid die niet zelf staatsbedrijven opzet of juist een neutrale toeschouwer is, maar met haar actieve rol een wijze partner van het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven is. Een ondernemende overheid die het economische spel durft te veranderen, waardoor haar investeringen in en opbrengsten uit het bedrijfsleven steeds meer het publiek belang dienen en meer en meer duurzaam en inclusief zijn. Een betrokken overheid die met menselijke maat een gezondheidsstelsel ontwikkelt dat burgers helpt gezond te blijven in plaats van een verdienmodel van ziekte te blijven maken. De dapperen werken slim met de overheid samen aan een nieuw sociaal contract waarin vrijheid, gelijkheid en gezondheid herijkt worden; vanuit vertrouwen een nieuw landschap creëren. Dan zullen we beseffen over hoeveel veerkracht we beschikken en hoe we de motor achter de verandering zijn.

Venster op de wereld

Dapperheid heeft veerkracht nodig. Het vermogen dat, in tegenstelling tot angst, ons niet zozeer een spiegel van onmogelijkheden voorhoudt, maar een venster op de wereld is. Met zicht op kansen en mogelijkheden. De veerkracht is de zon in de Dapperstraat, die ramen en deuren van de huizen opent, mensen uitnodigt een blik naar buiten te werpen en een stap naar buiten te zetten. Het biedt dus altijd een nieuw, verrassend en verfrissend perspectief.

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid is een kleine veerkrachtcentrale. Wij, de NCJ changemakers, zetten ons vakmanschap en netwerken in om organisaties en professionals, die voor én met de jeugd werken, te helpen om hun eigen veerkracht aan te wenden en dapper te zijn. Ik nodig je van harte uit om samen met ons overal in het land te bouwen aan de realisatie van veerkrachtcentrales. Er zijn immers vele dapperstraten in Nederland. Laat 2021 ook jouw jaar zijn!

Over de auteur

Igor Ivakic

directeur

Over Igor Ivakic

Igor is sinds oktober 2015 directeur van het NCJ. Zijn missie is dat ieder kind in Nederland gezond en veilig kan opgroeien. Hij wil samen met de JGZ-sector laten zien dat je maatschappelijke epidemieën, zoals kindermishandeling, schoolverzuim en armoede, beter beheersbaar kunt maken door stevige inzet op preventie.

Igor heeft een achtergrond als maatschappelijk werker en socioloog. Hij werkte onder andere bij de rijksoverheid als management consultant en bij diverse maatschappelijk organisaties zoals Stichting Lezen & Schrijven en VluchtelingenWerk Nederland. Ook vervult Igor verschillende bestuursfuncties in de sociaal-maatschappelijke sector.

Door binnen de JGZ de krachten te bundelen, wil hij meer impact creëren. Zijn focus ligt dan ook op het maken van verbindingen binnen de JGZ, maar ook tussen de JGZ en alle partijen daaromheen.

Lees meer over Igor Ivakic E-mailen Bellen Ga naar LinkedIn

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.