Workshop Focus op preventie

Nog nooit was publieke gezondheid zo in de picture als in deze afgelopen periode tijdens de pandemie. Het besef van een robuuste en veerkrachtige bewaking van de publieke gezondheid was nog niet eerder zo aanwezig. Het is dan ook hét moment om bezig te zijn met een hernieuwde focus op preventie. Vanwege de gedecentraliseerde wereld vraagt dat in elke situatie een specifieke aanpak.

Heb jij zicht op welke activiteiten en/of interventies er in jouw gemeente beschikbaar zijn voor verschillende doelgroepen (jeugd, volwassenen en ouderen)? Wil jij ook aan de slag met duurzaam preventiebeleid? Volg de workshop Focus op preventie!

Type Workshop
Accreditatie

Nee

Waarom deze workshop?

Preventie vraagt om een blik vooruit, maar ook om een blik in het verleden. Wat hadden we vijf, tien, vijftien jaar geleden moeten doen of nalaten om dat wat er vandaag gebeurt te voorkomen. Dat is ingewikkeld in een wereld waar vandaag problemen opgelost moeten worden en de kosten-baten van preventie met lange termijn effecten het gemakkelijk afleggen tegen korte termijn effecten. 

In het jeugddomein vraagt het ook om een nauwe afstemming in de samenwerking met jeugdhulp en onderwijs. Jeugdigen die nu een probleem hebben moeten ook nu geholpen worden. Bij die hulp moet echter ook steeds de stap naar preventie gemaakt worden. Niet voor deze specifieke jeugdige, maar voor de generatie jeugdigen die eraan komt. Daarmee focus je ook op risicofactoren van groepen jeugdigen en op het versterken van beschermende factoren.

Inhoud

Tijdens deze workshop leer je:

  • de preventiematrix toe te passen
  • spreken en redeneren in preventie-termen
  • lokaal en landelijk beschikbare data lokaal toe te passen
  • jouw eigen lokale preventieagenda vorm te geven
Opzet en werkwijze In deze inspirerende workshop krijg je nieuwe inzichten, kennis en adviezen voor het vormgeven van (lokaal) preventiebeleid. Dat doen we onder andere aan de hand van de preventiematrix en door gebruik te maken van storytelling.
Duur 3 uur
Voor wie? Beleidsadviseurs en stafmedewerkers in de jeugdgezondheid, beleidsmedewerkers sociaal domein bij gemeenten, beleidsmedewerkers onderwijs (inclusief samenwerkingsverbanden passend onderwijs).
Kosten Op aanvraag
Locatie In overleg (de workshop kan ook online gegeven worden)
Aanmelden Wil je je aanmelden? Vul het contactformulier in. 

Deel dit met je netwerk

Maatwerk

Iedere organisatie is anders. Wij adviseren, ondersteunen en verbinden daarom ook op maat. 

Voor het onderwerp 'Preventiebeleid' kun je contact opnemen met NCJ-adviseurs Mark Weghorst of Soler Berk

Contactformulier voor een vrijblijvend adviesgesprek >