Versterken impactvolle praktijk

In het meerjarenbeleidsplan is de ambitie opgenomen om samen met de JGZ en samenwerkingspartners te werken aan een impactvolle praktijk. Deze impactvolle praktijk kenmerkt zich door kwaliteit, afgemeten aan de inzet van effectieve interventies, getoetst aan de hand van wetenschappelijke en praktijktoetsen.

Het NCJ wil evidence based werken middels interventies versterken om maatschappelijke uitdagingen beter aan te pakken en een kwaliteitsimpuls te geven aan de pijlers hechting, ouderschap, gezondheid en weerbaarheid van de JGZ Preventieagenda. Door opschaling van effectieve interventies in de JGZ kunnen nog meer jongeren en ouders hier profijt van hebben. Daarnaast zetten we ons in voor “samen doen, samen leren” met vakmensen uit de JGZ en daarbuiten. Deze lerende werkwijze zorgt voor het (door)ontwikkelen van interventies. Dit alles wordt in samenhang gedaan met de JGZ Vakmanschapsagenda, JGZ Techagenda en JGZ Onderzoeksagenda.

Zowel JGZ-organisaties, het NCJ en partner(onderzoeks)organisaties kunnen bijdragen aan het versterken van evidence based werken middels interventies, door onder andere:

  • Stimuleren van evidence based mindset in de JGZ
  • Inzicht bieden in (gebruik van) erkende interventies in de JGZ en stimuleren van het gebruik
  • Stimuleren van erkenning van bestaande interventies in de JGZ
  • Stimuleren van ontwikkeling van en onderzoek naar interventies in de JGZ en samenwerking daarin van JGZ-organisaties en partner(onderzoeks)organisaties

Graag horen we hoe jouw JGZ-organisatie invulling geeft of wil geven aan een impactvolle praktijk middels interventies, zodat we elkaar kunnen inspireren en versterken.

  • Hoe ziet jouw organisatie evidence based werken?
  • Hebben professionals in jouw organisatie inzicht in de eigen ingezette interventies?
  • Welke factoren zijn van invloed op je keuzes in interventies?
  • Waar liggen gezamenlijke uitdagingen en welke ideeën heb je daarover?
  • Of heb je vragen over het inzetten van interventies?

Je kunt hiervoor contact opnemen met Merian Bouwmeester.

Bekijk ook:

Deel dit met je netwerk

E-magazine

In het e-magazine ‘Grip op preventie’ biedt het NCJ, samen met zes andere landelijke kennisinstituten, nieuwe tools en inspiratie voor gemeenten om meer te sturen op preventie.

Contactpersoon

Merian Bouwmeester

Telefoon: 06 - 29 03 80 58

E-mail: mbouwmeester@ncj.nl