Externe auteur

Lieke van der Meulen

Lieke van der Meulen

adviseur

Sinds 2016 versterkt Lieke het NCJ-team. Ze houdt zich voornamelijk bezig met de interventie VoorZorg en VoorZorg-Verder. Ook is zij projectleider van Integrale Vroeghulp (IVH). Daarnaast heeft ze de thema’s schoolverzuim (waaronder M@ZL) en prenatale preventie in haar pakket. Tenslotte is ze vanuit het NCJ betrokken bij de werkgroep ‘regionale aanpak aan kwetsbare zwangere vrouwen’ van de KNOV, de Alliantie Nederland Rookvrij en PROMISE (‘Protocol Rookvrij Opgroeien – Minimale Interventiestrategie Stoppen met roken Eerste levensfase’).

Lieke volgde de masteropleiding Arbeid, zorg en welzijn aan de Universiteit Utrecht. Ze liep stage bij Diversion, een organisatie die werkt aan maatschappelijke innovatie in Nederland.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.