Pressure Cooker Sessies

Informatiestandaard Volwassenen JGZ

2 februari 2023 09:00 - 17:00 Volgt zsm

In februari 2023 organiseren ActiZ Jeugd, GGD GHOR Nederland, NCJ, Nictiz, RIVM en VZVZ twee Pressure Cooker Sessies om de wensen en eisen voor de informatiestandaard Volwassenen JGZ op te halen. 

Twee sessies

In twee sessies willen we met deskundigen inhoudelijke en technische eisen en wensen opstellen. Het betreft zorgproces en informatieaspecten:

 • In welke concrete zorgprocessen wordt samengewerkt, welke koppelvlakken en overdrachtsmomenten bestaan hierbij tussen de betrokken organisaties? Deze afspraken worden gemaakt met zorgprofessionals en managers.
 • Welke informatie moet, in het kader van de samenwerking, worden vastgelegd en gedeeld bij de overdrachtsmomenten in zorgprocessen? Deze afspraken worden gemaakt met professionals uit de zorg en informatievoorziening.

Bij het opstellen wordt gebruik gemaakt van al bestaande middelen en documenten over de maternale kinkhoestvaccinatie en de blauwdruk Prenataal Huisbezoek.

Meld je hier aan

Voor wie

 • JGZ-professionals
 • Beroepsgroepen: V&VN, AJN en NVDA
 • Informatiemanagers en informatievoorziening deskundigen JGZ-organisaties, Nictiz en VZVZ
 • Deskundigen vaccinatieberichten: RIVM
 • Vertegenwoordigers van landelijke ketenpartijen: ActiZ, GGD GHOR Nederland, NCJ, Nictiz, RIVM, VNG, VWS, VZVZ

Wanneer

 • 2 februari 2023
 • 7 februari 2023

Let op: dit zijn fysieke bijeenkomsten in het midden van het land!

Wat

Tijdens deze sessies maken we een gedragen uitwerking van: wat moet een professional registreren, wat zijn de doelen van de registratie, hoe worden gegevens opgeslagen en uitgewisseld met behulp van de informatiestandaard? Bij deze uitwerking maken we enerzijds gebruik van wat er al is, maar anderzijds laten we ook ruimte om vrij te kunnen denken vanuit het inhoudelijk proces.

Hiermee stellen we de basisdataset volwassenen JGZ op waarmee JGZ-organisaties uniform gegevens registreren voor maternale vaccinaties en prenatale huisbezoeken. De opgehaalde input wordt na een schriftelijke reviewronde bij stakeholders ter vaststelling aangeboden aan het Strategisch Beraad IS-JGZ.

Dit Strategisch Beraad IS-JGZ is onderdeel van de governancestructuur van de Informatiestandaarden Jeugdgezondheidszorg. Op 19 oktober 2022 ondertekenden de ketenpartijen een samenwerkingsovereenkomst over deze governancestructuur. De betrokken ketenpartijen hierbij zijn: ActiZ, GGD GHOR Nederland, NCJ, Nictiz, RIVM, VNG, VWS en VZVZ.

Doel

Gezamenlijk in de JGZ-keten met deskundigen bespreken wat een JGZ-professional moet registreren. Van daaruit redeneren we welke basisdataset volwassenen JGZ nodig is. Hiermee stellen we een informatiestandaard Volwassenen JGZ op die goed aansluit bij de uitvoering, wet- en regelgeving èn techniek.

Tijdsinvestering en voorbereiding

Er zijn twee sessies van elk een dag. Het is mogelijk om alleen een van beide sessies bij te wonen. Daarnaast is er een voorbereidende opdracht. Na de sessies kun je deelnemen aan een schriftelijke review van het resultaat van de sessies.

Op een andere manier bijdragen

Niet iedereen zal mogelijk aanwezig kunnen zijn tijdens de sessies. Daarom wordt het ook mogelijk gemaakt om vooraf een bijdrage te doen. En om achteraf mee te doen met een review op de conceptnotitie. Als je hier schriftelijk aan wil bijdragen, geef je dan op via dit formulier.

Planning en vervolg

 • In januari krijgt u als deelnemer een voorbereidende opdracht.
 • 2 februari 2023: Pressure Cooker Sessie 1.
 • 7 februari 2023: Pressure Cooker Sessie 2.
 • 16 februari 2023: schriftelijke review op inhoudelijke, functionele en technische concept-specificaties voor de Informatiestandaard Volwassenen JGZ.
 • 1 maart 2023: 0.9-versie inhoudelijke, functionele en technische concept-specificaties voor de Informatiestandaard Volwassenen JGZ voor besluitvorming naar Strategisch Beraad Informatiestandaarden JGZ.
 • 8 maart 2023: Vaststellen inhoudelijke, functionele en technische concept-specificaties voor de Informatiestandaard Volwassenen JGZ door Strategisch Beraad IS-JGZ.
 • Daarna: functioneel vaststellen van de specificaties, landelijk publiceren dataset volwassenen JGZ.

Meer weten?

Voor informatie over de sessies, het onderwerp en het doel, kunt u contact opnemen met:

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.