Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Merian Bouwmeester onderzoeker, adviseur
Telefoon: 06 - 29 03 80 58
E-mail: mbouwmeester@ncj.nl

Zorgen zonder zorgen: dát is goed registreren!

maandag 30 september 2019

Het is voor iedereen in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) duidelijk waarom we een Digitaal Dossier JGZ (DD JGZ) hebben, waarin we werken volgens de Basis Data Set (BDS) JGZ: door uniform en gestructureerd informatie te noteren krijgen we betere registratie en dus betere zorg. Bovendien kunnen we op deze manier digitaal en veilig informatie uitwisselen en beleidsverbeteringen doorvoeren. Om JGZ-professionals te ondersteunen bij uniform registreren heeft het NCJ de serious game “Zorgen zonder zorgen” ontwikkeld.

Goed registreren is niet zo makkelijk

De theorie rondom BDS-conform registreren is duidelijk en wordt JGZ-breed onderschreven. De praktijk is weerbarstiger. Zowel op organisatie- als op individueel niveau heeft iedereen zo zijn eigen gewoonten ontwikkeld. Met als gevolg eigen (niet BDS-conforme) elementen in het lokale Digitale Dossier JGZ en eigen keuzes met betrekking tot de plaats en wijze van registreren. Denk hierbij aan vrije tekstvelden in plaats van keuze-elementen of het registreren van alle bevindingen in anamnese en conclusie.

In het najaar van 2018 hebben we de JGZ-organisaties gevraagd naar de stand van zaken rondom BDS-conform registreren. Eén op de vijf organisaties gaf zichzelf op dat punt een onvoldoende en een derde kwam niet verder dan een zesje. Onvoldoende instructie over het belang van BDS-conform registreren en te weinig sturing werden als belangrijke oorzaken genoemd. Ruim de helft van de organisaties gaf aan dat meer afspraken, terugkoppeling, instructie en sturing noodzakelijk zijn om de kwaliteit van de registratie te verbeteren. Bijna de helft van de organisaties zou hierbij graag door het NCJ ondersteund worden.

Een creatieve werkvorm om het inzicht te vergroten

Op grond hiervan heeft het NCJ in samenwerking met Frisse Blikken een serious game ontwikkeld: het spel Zorgen zonder Zorgen. Door het spelen van dit spel worden deelnemers zich op een nieuwe manier bewust van nut en noodzaak van eenduidig vastleggen van informatie voor hergebruik. Ook realiseren ze zich wat de gevolgen zijn van hun eigen gedrag met betrekking tot registreren voor de uiteindelijke kwaliteit van de zorg voor jeugdigen en hun ouders. Doordat spelers in de rol van een andere JGZ-professional kruipen ontstaat bovendien meer begrip voor de consequenties van het (niet) eenduidig vastleggen van informatie voor collega’s.

In het spel, dat bedoeld is voor een groep van circa tien mensen, simuleren we de JGZ-organisaties van drie fictieve gemeenten. De werkzaamheden van deze organisaties zijn teruggebracht tot enkele kernactiviteiten rondom het monitoren en adviseren van kind en ouder. Gedurende het spel worden consulten gevoerd met zes kinderen en hun ouders. Twee van deze kinderen leven in een onveilige thuissituatie. De bevindingen uit deze consulten worden vastgelegd in een representatie van het JGZ-dossier. Gedurende het spel verzamelt een beleidsmedewerker bepaalde gegevens uit de dossiers. 

De spelers hebben twee uitdagingen:

  • de twee kinderen identificeren die in een onveilige thuissituatie leven en hiervoor, gedurende het spel, de meldcode kindermishandeling starten. Ieder kind dat juist is geïdentificeerd levert punten op.
  • zodanig registreren dat het de beleidsmedewerker lukt om aan alle informatieverzoeken in het spel te voldoen. Ieder juist antwoord levert punten op. Voor ieder verkeerd antwoord krijgt het team strafpunten.

Na afloop van het spel is er tijd voor reflectie en gaan we met elkaar het gesprek aan over de huidige en toekomstige werkwijze in het eigen DD JGZ.

Let the game begin!

Is jouw organisatie toe aan een nieuwe impuls voor het werken volgens de BDS JGZ? Willen jullie op een andere manier aandacht besteden aan de meerwaarde van zorgvuldige en eenduidige registratie? Dan komen we graag samen spelen! Per sessie kunnen 10 tot maximaal 14 mensen deelnemen. De spelersgroep is bij voorkeur multidisciplinair en ook de manager is van harte welkom om mee te spelen. Het spelen van het spel duurt 3 uur.

Kosten

Het spelen van het spel Zorgen zonder Zorgen kost €50,- per persoon exclusief reiskosten van de spelbegeleider. De eerste keer dat een JGZ-organisatie dit spel speelt rekenen we €25,00 per persoon. Bij ieder volgend team binnen deze JGZ-organisatie wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Neem om aan te melden contact op met Merian Bouwmeester via mbouwmeester@ncj.nl.

Accreditatie

Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en assistenten krijgen 3 accreditatiepunten. 

Aanmelden

Voor meer informatie of als je je wilt aanmelden kun je contact opnemen met Merian Bouwmeester.