Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Yvonne Vanneste onderzoeker, adviseur
Telefoon: 06 - 83 77 83 91
E-mail: yvanneste@ncj.nl

Zorg op afstand in de JGZ, hoe dan?

vrijdag 28 januari 2022

Het gebruik van zorg op afstand (zoals beeldbellen) in de jeugdgezondheidszorg is nog niet vastgelegd in beleid en in de richtlijnen, terwijl hier grote behoefte aan is. Het NCJ start samen met TNO een onderzoeksproject, gefinancierd door ZonMw, met als doel hiervoor een richtlijnmodule te ontwikkelen.

In dit project wordt er literatuuronderzoek verricht. Daarnaast worden de ervaringen van zowel professionals als ouders met zorg op afstand in de JGZ tijdens de coronacrisis geïnventariseerd, samengevat en geduid. Hierbij zullen we ons in eerste instantie toespitsen op hun ervaringen met zorg op afstand en het Van Wiechenontwikkelingsonderzoek bij een kind. Ook wordt het inventariseren van de randvoorwaarden meegenomen in het onderzoek.

Op basis van de bevindingen en aanbevelingen over zorg op afstand zal een richtlijnmodule worden ontwikkeld en zal ten minste één JGZ Richtlijn worden aangepast. Bij het project zijn jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen betrokken. Ook zullen JGZ-organisaties, beheerders, een cliëntenpanel en de beroepsverenigingen betrokken worden. Dit project is een samenwerking tussen het NCJ en TNO.

Het JGZ Wetenschapsatelier is betrokken bij dit onderzoek. Heb je belangstelling en neem je graag deel aan het JGZ Wetenschapsatelier? Dan kun je je hier aanmelden.