Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Jan van den Brule adviseur
Telefoon:
E-mail: jvdbrule@ncj.nl

Vernieuwde JGZ Richtlijn: Opsporen oogafwijkingen

dinsdag 25 juni 2019

Professionals in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) kunnen vanaf nu gebruik maken van de vernieuwde JGZ Richtlijn Opsporen oogafwijkingen. Deze richtlijn is een vervanging van de richtlijn ‘Opsporing Visuele stoornissen 0-19 jaar’ uit 2010 en beschrijft het hele opsporingsprogramma voor oogafwijkingen voor jeugdigen van 0-18 jaar.

Onderstaand filmpje (2:17) toont de belangrijkste thema’s uit de richtlijn:

Bekijk de richtlijn op de JGZ Richtlijnenwebsite en in de JGZ Richtlijnen app. Voor ouders is informatie aansluitend op deze richtlijn te vinden via Opvoeden.nl.

Implementatie

Het NCJ biedt ondersteuning bij het implementeren van nieuwe richtlijnen in de praktijk met praktische tools voor professionals, management en beleid. Deze tools zijn te downloaden vanaf de startpagina van de richtlijn. Binnenkort komt extra informatie beschikbaar over het bestellen van nieuwe dubbelzijdige visuskaarten en zal het NCJ een werksessie over deze richtlijn aankondigen. Om in beeld te hebben wie aan te schrijven, verzoekt het NCJ aan organisaties de Inventarisatievragenlijst in te vullen, indien dit nog niet is gedaan. Voor informatie over scholingen van visusinstructeurs kan contact opgenomen worden met de NSPOH.

Deze JGZ Richtlijn is ontwikkeld door het Erasmus MC, het LUMC en TNO en gefinancierd met subsidie van ZonMw. De JGZ Richtlijn is inhoudelijk geautoriseerd door de AJN, V&VN vakgroep Jeugd en NVDA, en randvoorwaardelijk door ActiZ Jeugd en GGD GHOR Nederland.

Bekijk ook: