Nieuwsbericht

Slim Samenwerken

donderdag 29 juli 2021

De resultaten van 14, door ZonMw gefinancierde, projecten uit het programma ‘Versterken Uitvoeringspraktijk JGZ’ zijn verzameld en uitgewerkt rond het thema ‘Slim Samenwerken’. Op basis van de werkzame elementen in samenwerken (Sterkste Schakels) zijn de projecten als voorbeeld gepresenteerd en daarbij zijn de belangrijkste boodschappen voor professionals, managers en gemeenten benoemd.

In dit project is een samenhangend overzicht ontwikkeld, voor zorgprofessionals, managers en gemeenten, dat hen inzicht biedt op het gebied van werkzame elementen rondom samenwerking voor hun eigen uitvoeringspraktijk. 

Het overzicht in de vorm van een interactieve pdf biedt praktische handvatten voor het versterken van samenwerken. In de pdf zijn per werkzaam element in de samenwerking en per doelgroep (professional, manager, gemeente) samenvattingen van relevante projecten opgenomen als voorbeeld. 

Bekijk de interactieve pdf >

In dit project hebben GGD Zeeland, GGD West-Brabant, GGD Hollands Midden, Amsterdam UMC (locatie VUmc), TNO, Pharos, Verwey-Jonker instituut en NCJ samengewerkt.