Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Trudy Dunnink adjunct-directeur
Telefoon: 06 - 53 97 53 27
E-mail: tdunnink@ncj.nl

Oproep praktijktest JGZ Richtlijn 'Ouder-kind Relatie'

donderdag 07 november 2019

Om de richtlijn 'Ouder-kind Relatie' zo toepasbaar mogelijk te maken is uittesten van de conceptrichtlijn in de praktijk van groot belang. We roepen jeugdgezondheidsorganisaties, -teams of individuele professionals op om deel te nemen aan de praktijktest van de JGZ Richtlijn 'Ouder-kind Relatie'.

De richtlijn

Deze beschrijft wat de kenmerken zijn van een gezonde, veilige ouder-kindrelatie in de verschillende leeftijdsfasen en wat risico- en beschermende factoren zijn. Centraal staat de vraag hoe een JGZ-professional (aanstaande) ouders kan helpen een gezonde relatie met hun kind op te bouwen dan wel te behouden. Verder komen aan bod: Hoe kan de JGZ- professional een verstoorde of problematische relatie signaleren? Wat kan de JGZ- professional doen als het gaat om adviezen en begeleiding bij een verstoorde relatie? Wat zijn (effectieve) interventies om de ouder-kindrelatie te verstevigen? En: Hoe vindt afstemming met andere professionals plaats?

De praktijktest

Doel van de praktijktest is het in kaart brengen van de haalbaarheid, de uitvoerbaarheid, eventuele knelpunten in de uitvoering en de voorwaarden voor het opvolgen van de aanbevelingen uit de richtlijn. Op basis van deze inzichten wordt de richtlijn aangepast en een definitieve versie gemaakt.

Tijdens de praktijktest werken JGZ-professionals gedurende 3 tot 4 maanden met de richtlijn. De praktijktest start naar verwachting in het voorjaar van 2020 (tussen januari en mei).

  • Wanneer je als individuele JGZ-professional mee wilt doen met de praktijktest, meld je dan aan voor de scholing die begin 2020 in Utrecht zal worden gehouden.
  • Wanneer een team van één JGZ-organisatie meedoet aan de praktijktest, wordt de scholing in overleg op locatie gehouden.

Vergoeding

Voor zowel individuele professionals als JGZ-organisaties die deelnemen aan de praktijktest is een financiële vergoeding beschikbaar. Accreditatie voor de scholing kan worden aangevraagd.

Voor aanmelding of meer informatie kun je contact opnemen met Caren Lanting, TNO via caren.lanting@tno.nl